doc. MgA.

Filip Cenek

FaVU – děkan

+420 54114 6534, +420 54114 6800
dekan@favu.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. MgA. Filip Cenek

Projekty

 • 2023

  Zapojení zahraničních odborníků do výuky v doktorském studijním programu na FaVU VUT (Elke Krasny, Maja a Reuben Fowkesovi), zahájení: 01.10.2023, ukončení: 29.02.2024
  Detail

  Ateliér hostujících pedagogů na Fakultě výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, System as Instrument — Living Compositions, MSHR (Birch Cooper & Brenna Murphy), zahájení: 01.09.2023, ukončení: 31.01.2024
  Detail

  Ideologické aspekty současných narativních struktur, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Rok FaVU, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Výstavní program Galerie FaVU 2023, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2022

  Výstavní program Galerie FaVU 2023, zahájení: 01.12.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Rok FaVU, zahájení: 01.12.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  skočit, letět, dopadnout – publikace, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Výstavní program Galerie FaVU 2022, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2021

  Un-seen, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Výstavní program Galerie FaVU 2021, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2020

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  Sound mapping: Kultúrne domy, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Tkaný text - publikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  La Contextressa, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Cyklus výstav v Galerii 209, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Výstavní program Galerie FaVU 2020, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Podpora umělecké činnosti studentů FaVU VUT – Veřejná prezentace tvůrčích aktivit studentů FaVU VUT, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Speciální efektové pigmenty, jejich vlastnosti a způsoby využití v malířství, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Externí evaluace na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Výstavní program galerií FaVU 2019, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Výtvarné intervence v galerijní praxi a prezentace umění za hranicemi galerie, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  TL01000560, Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 31.03.2021
  Detail

 • 2016

  Obrazy v pohybu - výzkum současného umění a architektury, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2014

  Využití profesionálních A/V technologií při realizaci intermediálních uměleckých děl v galerijním a veřejném prostoru, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail