Detail projektu

Výstavní program Galerie FaVU 2022

Období řešení: 01.01.2022 — 31.12.2022

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění

- plně financující
Územně samosprávní celek - Individuální dotace Magistrátu města Brna
- plně financující

O projektu

Podpora výstavního programu Galerie FaVU. Posláním Galerie FaVU je především podpora excelentních projektů nejmladší generace výtvarných umělců a jejich propagace. Viz https://www.favu.vut.cz/galerie-favu.

Klíčová slova
Galerie FaVU; podpora umění; excelentní umělecké výstupy; kulturní instituce; umělecké školy

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Cenek Filip, doc. MgA. - hlavní řešitel

Útvary

Děkanát
- odpovědné pracoviště (21.09.2021 - 07.02.2022)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)