Detail projektu

Zapojení zahraničních odborníků do výuky v doktorském studijním programu na FaVU VUT (Elke Krasny, Maja a Reuben Fowkesovi)

Období řešení: 01.10.2023 — 29.02.2024

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Status umělce

- plně financující (2023-08-16 - 2024-02-29)

O projektu

V rámci projektu jsou plánovány dva bloky výukových aktivit (moduly), zahrnující vždy: veřejnou přednášku (uspořádanou ve spolupráci s vybranou partnerskou institucí FaVU VUT – Domem umění nebo Moravskou galerií v Brně); semináře se studujícími 1. a 2. ročníku DSP (předměty Společná teoretická výuka 1 a 3) a konzultace se studujícími 2. a 3. ročníku DSP zaměřené na témata a průběh řešení disertačních prací (Seminář k disertační práci 3 a 5).

Klíčová slova
zahraniční lektoři; umění; doktorský studijní program; Ministrstvo kultury

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Katedra teorií a dějin umění
- příjemce (31.05.2023 - nezadáno)