Detail projektu

Ideologické aspekty současných narativních struktur

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Specifický výzkum se z pozice aktivního tvůrce a filmového teoretika bude věnovat analýze ideologických aspektů současných strategií vyprávění příběhů v audiovizi. Výsledky tohoto výzkumu se stanou podkladem pro disertační práci, ve které budou vyvíjeny strategie systémových změn v současných podobách vyprávění příběhů. Cílem systémových změn bude eliminace ideologických premis v narativních konstrukcích, jejichž identifikace a analýza bude předmětem tohoto výzkumu.

Označení

FaVU-J-23-8321

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nováček Daniel, MgA. - hlavní řešitel
Cenek Filip, doc. MgA. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Kabinet audiovizuálních technologií
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)