Detail projektu

Výtvarné intervence v galerijní praxi a prezentace umění za hranicemi galerie

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

V centru zájmu předkládaného projektu stojí výzkum dílčích témat, která se vážou k fenoménu výstavní prezentace uměleckých artefaktů v tradičních galeriích formou autorských intervencí a také k instalaci trvalých objektů mimo výstavní prostory. První etapa obou částí projektu spočívá ve výzkumu současné domácí i zahraniční galerijní i mimogalerijní praxe, v druhé etapě pak dojde k návrhu a realizaci výtvarných intervencí do výstavních expozic a krajinného reliéfu.

Označení

FAVU-S-18-5464

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ateliér kresby a grafiky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ateliér prostorové tvorby
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ateliér sochařství
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ateliér tělového designu
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kabinet audiovizuálních technologií
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

Jana Kořínková. Obydlí na míru moderního člověka. Nový dům Brno 1928. Architektúra & urbanizmus, 2018, č. 1-2, s. 147-149. ISSN: 0044-8680.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. Adolf Loos a konfiskované vzpomínky rodiny Viktora rytíře von Bauera-Rohrfelden. mimo edici. mimo edici. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2018. 167 s. ISBN: 978-80-214-5653-2.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. „Kde jsou naše předměty, sbírky a listinné doklady, bez nichž se naše děti nemohou obejít?“ Svoz Bauerova rampa a osud konfiskovaného majetku dědiců Viktora rytíře von Bauer Rohrfelden. In Osudy konfiskátů. Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů. Praha: Artefactum, 2020. s. 82-105. ISBN: 978-80-88283-31-7.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. O domech smutku a zpomaleném času. ERA 21, 2019, č. 1, s. 15-16. ISSN: 1213-6212.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. Vánoce. Christmas 1914-1937. Vánoce. Christmas 1914-1937. Brno: Fakulta výtvarných umění VUT, 2019. ISBN: 978-80-214-5758-4.
Detail