Detail projektu

Výstavní program Galerie FaVU 2021

Období řešení: 01.01.2021 — 31.12.2021

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění

- plně financující
Územně samosprávní celek - Individuální dotace Magistrátu města Brna
- plně financující

O projektu

Galerijní činnost Fakulty výtvarných umění je důležitou součástí výtvarného uměleckého provozu ve městě Brně. Kurátorský tým vytváří dlouhodobě příznivé podmínky pro prezentaci nejmladší umělecké generace. V prostorách Galerie FaVU se mohou Brňané pravidelně setkávat s tvorbou nejtalentovanějších mladých umělců, studentů a absolventů českých i zahraničních uměleckých škol. Koncepce výstavních projektů není předem tematicky ani mediálně vymezena, kritériem je kvalita projektů, zasazená do kontextu prostoru a doby.

Klíčová slova
Galerie FaVU, výtvarné umění

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Cenek Filip, doc. MgA. - hlavní řešitel

Útvary

Děkanát
- odpovědné pracoviště (11.11.2020 - 07.02.2022)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Sekretariát
- spolupříjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)