Detail projektu

Externí evaluace na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující

O projektu

Projekt navazuje na projekt Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol, který byl řešen v roce 2018. V roce 2019 se projektové aktivity zaměří na implementaci vytvořených hodnotících nástrojů, vyhodnocování získaných dat a jejich komparativní analýzu. Výsledná data získaná od uchazečů, studentů a absolventů budou sloužit jako základ pro další zkvalitňování vzdělávacího procesu na zapojených fakultách. Klíčová část projektu v roce 2019 bude soustředěna na zajištění externí evaluace zahraničními odborníky na problematiku hodnocení kvality na vysokých uměleckých školách. Získané údaje budou využity pro vytvoření návrhů komunikačních strategií směrem k uchazečům, studentům i široké veřejnosti.

Klíčová slova
Evaluace; EQ-Arts (European Quality Enhancement Agency for the Arts)

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Děkanát
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)