Detail projektu

Rok FaVU

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2023

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění

- plně financující (2023-05-16 - 2023-12-31)

O projektu

Celoroční série veřejných prezentací (výstav, výzkumných aktivit, prezentací ve veřejném prostoru a workshopů.) připravená pro širokou veřejnost, studenty VUT a alumni ke třicátému výročí založení FaVU

Klíčová slova
FaVU; Třicáté výročí; Studenti; Absolventi; Veřejnost

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Cenek Filip, doc. MgA. - hlavní řešitel

Útvary

Děkanát
- příjemce (24.10.2022 - nezadáno)