Detail projektu

Obrazy v pohybu - výzkum současného umění a architektury

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je podpora badatelských aktivit studentů a pedagogů Fakulty výtvarného umění v oblasti současného umění a architektury. Projekt akcentuje aktuální témata (vizuální kultura socialistického Československa, remediace klasického sochařství nebo objektově orientovanou tvorbu jako vyústění tzv. postinternetového umění) a metodologii výzkumu (akční výzkum, umělecký výzkum), jež především v doktorském studijním programu Výtvarná umění vykazuje často výrazná specifika i ve srovnání s oblastmi humanitních věd.

Označení

FAVU-S-16-3494

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2017)
Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Ateliér grafického designu 1
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Ateliér performance
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Ateliér prostorové tvorby
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Ateliér sochařství
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Ateliér tělového designu
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Kabinet audiovizuálních technologií
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)

Výsledky

ZÁLEŠÁK, J.; OLIVOVÁ, K.; JAKALOVÁ, Z.; MAIXNER, M.; VÁŇA, D.; BAČÍKOVÁ, A.; HELIA DE FELICE, J.; SVOBODOVÁ, Š.; TSIKOLIYA, S.; ZIKMUND-LENDER, L.; VESELÁ, R.; GAJDOŠÍKOVÁ, P.; CENCER GARAFOVÁ, D.; GROSSEOVÁ, I.; SOBOTOVIČOVÁ, S.; ILIAŠOVÁ MAZALOVÁ, D. Sborník textů z doktorandské konference FaVU 2016. Sborník textů z doktorandské konference FaVU 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. ISBN: 978-80-214-5415-6.
Detail

SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Růžena Žertová. Architektka domů i věcí. In Růžena Žertová. Architektka domů i věcí. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2016. s. 177-200. ISBN: 978-80-86863-87-0.
Detail

ZÁLEŠÁK, J. Apocalypse me. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. 144 s. ISBN: 978-80-214-5443-9.
Detail

RYŠKA, P.; ŠRÁMEK, J. Pionýři a roboti Československá ilustrace a vizuální kultura 1950 - 1970. Praha: Paseka, 2016. 160 s. ISBN: 978-80-214-5409-5.
Detail

BAČÍKOVÁ, A.; REMEŠOVÁ, A. Politika pravdy II: Observace. Politika pravdy II: Observace / Politics of Truth II: Observation. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění; etc. galerie, 2017. s. 1-44. ISBN: 978-80-214-5586-3.
Detail

ZÁLEŠÁK, J. An isolated archipelago or simply one of many islands?. In Understanding Central Europe. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. Oxon; New York: Routledge, 2018. p. 559-566. ISBN: 978-0-415-79159-5.
Detail

BAČÍKOVÁ, A.; BIERHANZL, J; CENEK, F.; CSÉFALVAY, A.; HORÁKOVÁ, J.; HRONČEKOVÁ, I.; JAVŮREK, T.; LAURELLI, C.; MRVA, J.; PAESMANS, D.; SCHMIEG, S.; SZUCSOVÁ, M.; TRNKOVÁ, B. Post Fake Turn. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. 200 s. ISBN: 978-80-214-5587-0.
Detail

BAČÍKOVÁ, A.; REMEŠOVÁ, A. Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí. Politika pravdy I.: Mezi realitou a fikcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění; etc. galerie, 2017. s. 1-44. ISBN: 978-80-214-5585-6.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. Zvláštní okolnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. 79 s. ISBN: 978-80-214-5427-9.
Detail