Detail projektu

Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi

Období řešení: 01.03.2018 — 31.03.2021

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

- plně financující (2018-04-20 - nezadáno)

O projektu

Primárním úkolem našeho řešení je navrhnout takovou strukturu sítě, kde se každý uzel v síti stará o kolekci, analýzu a zálohování vlastních dat. Výsledky této analýzy pak distribuuje ostatním uzlům na vyžádání prostřednictvím peer-to-peer (P2P) spojení. Nástroje k analýze, vizualizaci a interpretaci dat jsou pak také předmětem nabídky uvnitř P2P sítě. Např. jeden z uzlů navrhne model pro analýzu určité části datové struktury a nabídne ji ostatním uzlům. Pokud tito nabídku příjmou, získají patřičný nástroj i pro vlastní užití. Projekt navazuje na široké výzkumy v oblasti decentralizované těžby dat a přináší inovativní potenciál jejich využití v době, kdy je pozice mezi běžným uživatelem sítě a poskytovateli internetových služeb v proklamované doméně nesouměřitelná.

Klíčová slova
Digitalizace, umělecká praxe, informační technologie

Označení

TL01000560

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Javůrek Tomáš, Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Cenek Filip, doc. MgA. - spoluřešitel
Jeřábek Kamil, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Trnková Barbora, MgA., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Děkanát
- odpovědné pracoviště (26.09.2017 - 12.03.2019)
Kabinet audiovizuálních technologií
- příjemce (01.03.2018 - 31.03.2021)

Výsledky

JAVŮREK, T.; TRNKOVÁ, B.; JEŘÁBEK, K. Scaffolding for Digital Art: Constructivists Art Practices in the Insufficient Environment. Brno: Cyberspace 2018, 2018.
Detail

FRANC, A.; JAVŮREK, T.; TRNKOVÁ, B.; FABUŠ, P. Datatata: Data and Art 2019, Conference Proceedings. Datatata: The Proceedings of the Conference on Data and Art 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2019. ISBN: 978-80-214-5821-5.
Detail

JAVŮREK, T. Sournná výzkumná zpráva projektu TL01000560. 2021. s. 1-7.
Detail

JAVŮREK, T.; JEŘÁBEK, K. THX: systém pro anonymní sdílení dat. Journal of Interactive Media, 2021, roč. 1/2021, č. 1, s. 30-42. ISSN: 2570-8066.
Detail

JAVŮREK, T. Dividuum, data, tatatata. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Akademie výtvarných umění v Praze AL AA, 2019, roč. 27, č. 2019, s. 96-119. ISSN: 1802-8918.
Detail

TRNKOVÁ, B.; JAVŮREK, T. Like-Un-Like. 2019.
Detail

TRNKOVÁ, B.; JAVŮREK, T. Play the Life. 2019.
Detail

JAVŮREK, T. The Uselessness of Big Brother. In Datatata: The Proceedings of the Conference on Data and Art 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2019. p. 106-116. ISBN: 978-80-214-5821-5.
Detail

JAVŮREK, T. Dataset AI: All Idiots. 2020.
Detail

JAVŮREK, T.; JEŘÁBEK, K.: THX 1.0; THX: anonymous data sharing system. FaVU VUT. URL: https://thx.ffa.vutbr.cz. (software)
Detail

JAVŮREK, T.; JEŘÁBEK, K.: Sandbox 1.0; Sandbox. Server na FaVU. URL: https://sandbox.thx.ffa.vutbr.cz. (software)
Detail

TRNKOVÁ, B.; JAVŮREK, T.: Like-Un-Like. https://thewrong.org/the-burrow (01.11.2019)
Detail

TRNKOVÁ, B.; JAVŮREK, T.: Like-Un-Like. Vašulka Kitchen Brno (31.10.2019)
Detail

JAVŮREK, T.; TRNKOVÁ, B.; JEŘÁBEK, K.: Datatata Workshop. Vašulka Kitchen Brno (20.03.2019)
Detail

JAVŮREK, T.; TRNKOVÁ, B.; CENEK, F.; FABUŠ, P.; SUCHÁNEK, J.; LIKAVČAN, L.; KOPEC, J.; HORÁKOVÁ, J.;: Conference Datatata. Fakulta výtvarných umění VUT (12.04.2019)
Detail