Detail projektu

Podpora umělecké činnosti studentů FaVU VUT – Veřejná prezentace tvůrčích aktivit studentů FaVU VUT

Období řešení: 01.05.2019 — 31.12.2019

Zdroje financování

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- plně financující

O projektu

Cílem projektu byl rozvoj umělecké tvůrčí činnosti studentů FaVU VUT a podpora jejich veřejné prezentace. Projektovým záměrem bylo prostřednictvím stipendijní podpory přispět k realizaci tvůrčích projektů talentovaných studentů FaVU VUT a podpořit veřejnou prezentaci výsledků této tvůrčí práce pro nejširší veřejnost.

Klíčová slova
umělecká tvůrčí činnost; studenti; veřejná prezentace

Označení

Fond vzdělávací politiky MŠMT

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Cenek Filip, doc. MgA. - hlavní řešitel

Útvary

Děkanát
- příjemce (29.04.2020 - nezadáno)