Detail projektu

Tkaný text - publikace

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Předkládaný projekt je součástí disertační práce. Zaměřuje se zejména na metodu "tkaného textu" v umělecké tvorbě a specifickém uměleckém výzkumu. Metodu tkaného textu vymyslela teoretička Daniela Hodrová. Jedná se o metodu, která využívá charakteristickou činnost tkadleny - snovaní, párání, uzlování jako analogii pro psaní a orientaci v životě. Důvodem výzkumu je vyzkoušet a ověřit tuto metodu během praktického návratu k této staré rukodělné činnosti a zároveň ji využít v rovině psaní uměleckého textu o hledání divokých koní.

Označení

FaVU-J-20-6436

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Švecová Jana, MgA. - hlavní řešitel
Cenek Filip, doc. MgA. - spoluřešitel

Útvary

Kabinet audiovizuálních technologií
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

ŠVECOVÁ, J. co zůstane. co zůstane / what will remain. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2020.
Detail