Ing.

Bohuslav Křena

Ph.D.

FIT – proděkan pro efektivitu a akademické záležitosti

+420 54114 1233
prodekan-efektivita@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Bohuslav Křena, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  8A20009, Verification and Validation of Automated Systems' Safety and Security, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 30.04.2023
  Detail

  Spolehlivé, bezpečné a efektivní počítačové systémy, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  8A19010, Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.07.2022
  Detail

 • 2017

  Moderní a otevřené studium techniky, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  GA17-12465S, ROBUST - Verifikace a hledání chyb v pokročilém softwaru, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2014

  LD14001, Automatická analýza a verifikace transakčních pamětí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Spolehlivost a bezpečnost v IT, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7H13004, HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, zahájení: 01.10.2013, ukončení: 30.09.2016
  Detail

  LH13265, Inteligentní testování a analýza paralelních programů, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 31.03.2015
  Detail

 • 2012

  EE2.3.30.0005, Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, zahájení: 01.07.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  2.3 Spolupráce VUT v Brně se školami, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Verifikace a optimalizace počítačových systémů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Transactional Memories: Foundations, Algorithms, Tools, and Applications (Euro-TM), zahájení: 10.02.2011, ukončení: 09.02.2015
  Detail

  Podpora spolupráce FIT VUT v Brně se základními a středními školami, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Podpora talentovaných studentů na FIT VUT v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Pedagogické vzdělávání akademických pracovníků FIT VUT v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP103/10/0306, Statická a dynamická verifikace programů s pokročilými rysy paralelismu a neomezenosti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2009

  GD102/09/H042, Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, zahájení: 30.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  Program na podporu odstranění slabých stránek školy, zahájení: 28.02.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  ROBY - Racionalizace a objektivizace výuky - C45, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  MSM0021630528, Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  GA102/07/0322, Pokročilé formální přístupy v návrhu a automatické verifikaci počítačových systémů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  A Self-Healing Approach to Designing Complex Software Systems, zahájení: 01.06.2006, ukončení: 31.07.2009
  Detail

  GP102/06/P076, Metody a nástroje pro automatizované odhalování softwarových chyb, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Gaudeamus 2005, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  European Research Training Network Segravis - Syntactis and Semantic Integration of Visual Modelling Techniques, zahájení: 31.05.2004, ukončení: 15.05.2005
  Detail

  GA102/04/0780, Automatizované metody a nástroje pro vývoj spolehlivých paralelních a distribuovaných systémů, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Gaudeamus 2004, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2003

  Access to Research Infrastructure action of the Improving Human Potential Programme, zahájení: 21.05.2003, ukončení: 09.07.2003
  Detail

 • 2002

  Bulgarian Information Society Center of Excellence for Education, Science and Technology in 21 Century, zahájení: 15.10.2002, ukončení: 20.12.2002
  Detail

  IMPIT - Mezinárodní mobilita studentů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Metody formální analýzy a verifikace v objektově orientovaných Petriho sítích, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2000

  GA102/00/1017, Modelování, verifikace a prototypování distribuovaných aplikací s využitím Petriho sítí, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1994

  PNtalk - nástroje založené na objektově orientovaných Petriho sítích, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.2010
  Detail