Detail projektu

Metody formální analýzy a verifikace v objektově orientovaných Petriho sítích

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

Vývoj současných aplikací je natolik složitý, že bez použití formálních prostředků není možné udržet vysokou kvalitu a spolehlivost vyvíjených systémů. Tento projekt se proto zabývá formalizmem objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) a s ním spojenými metodami formální analýzy a verifikace. Hlavní oblasti zájmu tohoto projektu jsou: typová analýza OOPN, dotazovací jazyk nad stavovými prostory OOPN a překlad OOPN do jiných formalizmů.

Klíčová slova
objektově orientované Petriho sítě, metody formální analýzy a verifikace, typová analýza, stavové prostory

Označení

FR1948/2002/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav inteligentních systémů
- spolupříjemce (01.01.2002 - 31.12.2002)

Výsledky

LEGÁT, P., VAVERKA, L., VAVERKA, L. Integrated Type Analyzer and State Space Generator of Object-Oriented Petri Nets. In Brazilian Petri Net Meeting. Natal: 2002.
Detail

KŘENA, B. A Case Study: Modelling Alternating Bit Protocol by PNtalk. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS'02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 65-72. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail