Detail projektu

PNtalk - nástroje založené na objektově orientovaných Petriho sítích

Období řešení: 01.01.1994 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- plně financující (1994-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

PNtalk je jazyk a systém založený na Petriho sítích a Smalltalku, kombinující vizuální paralelní programování s ortodoxní objektovou orientací s cílem využít výhody obou přístupů k programování a modelování. Původní idea V. Janouška z přelomu let 1993 a 1994 byla několikrát pokusně implementována v rámci několika diplomových prací, rozvíjena v rámci několika disertací a aplikována v rámci několika výzkumných projektů. Výzkum spojený s jazykem a systémem PNtalk nadále pokračuje.

Popis anglicky
PNtalk is a long-term project started by Vladimir Janousek in 1993 (in the early phase of his Ph.D. study which was supervised by Milan Ceska) as an original attempt to bring high-level Petri nets closer to programming languages. Main goal of this experiment was to prove that formal models such as Petri nets can be used similarly to traditional programming languages during systems development. Moreover, the rigorous mathematical nature of such a language offers a potential to solve analysis and verification problems.
Originally, the project started as a consistent combination of high-level Petri nets and objects in Smalltalk. The resulting language and system is called PNtalk and its theoretical background is represented by Object Oriented Petri Nets. Later on, more people got involved in the project - namely Tomas Vojnar who developed basics of FAV methods for PNtalk.
Now the project leads towards a vision of wider openness and reflectivity. Apart from Object oriented Petri nets and the PNtalk language, the project now comprises also DEVS, MAS and other paradigms.

The current target of this project is model-based (and simulation-based) systems design and prototyping. The applicaton areas comprise intelligent systems, namely multiagent systems, control systems and robotics.

Klíčová slova
Objeková orientace, Petriho sítě.

Klíčová slova anglicky
Object orientation, Petri nets

Označení

UIVT-PNtalk

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.01.1994 - 31.12.2010)
Ústav inteligentních systémů
- spolupříjemce (01.01.1994 - 31.12.2010)

Výsledky

ČEŠKA, M., JANOUŠEK, V., VOJNAR, T. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. In Formal Methods and Tools for Computer Science, Eurocast 2001, Extended Abstracts. Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain: University of Las Palmas, 2001. p. 115-118. ISBN: 84-699-3971-8.
Detail

VOJNAR, T. Various Kinds of Petri Nets in Simulation and Modelling. In Proceedings of 31st Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS'97. Hradec nad Moravicí: 1997. p. 227-232. ISBN: 80-85988-16-X.
Detail

KŘENA, B. The Graph Isomorphism Problem. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 343-347. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

KŘENA, B. Podpora pro analýzu stavových prostorů objektově orientovaných Petriho sítí. In Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2000. s. 192-194. ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

KOČÍ, R., VOJNAR, T. A PNtalk-based Model of a Cooperative Editor. In Proceedings of the 35th Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems -- MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí, Czech Republic: 2001. p. 165-172. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

KOČÍ, R. Prospects of the PNtalk system in the Smalltalk environment. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 338-342. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

JANOUŠEK, V., SCHWARZ, I. Interoperability of Object Oriented Petri Nets. In Proc. of MOSIS'01. Ostrava, Czech Republic: 2001. p. 137-144. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

KOČÍ, R. The PNtalk System - a Technique for Object Oriented Modelling. In Proceedings of XXIIIrd International Autumn Colloquium. Ostrava: 2001. p. 151-158. ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

KŘENA, B. First Approach to Model Checking in Object-Oriented Petri Nets. In Proceedings of XIIIrd International Autumn Colloquium ASIS 2001 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2001. p. 105-110. ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

KŘENA, B. A Case Study: Modelling Alternating Bit Protocol by PNtalk. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS'02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 65-72. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

KOČÍ, R., RÁBOVÁ, Z. The PNtalk System and Interoperability. In Proceedings of International Conference MOSIS '02. Vol. 1. Ostrava: 2002. p. 73-80. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

JANOUŠEK, V., KOČÍ, R. PNtalk - An Open System for Prototyping and Simulation. In Proceedings of The 28th ASU Conference. ASU Newsletter. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 133-146. ISSN: 1102-593X.
Detail

LEGÁT, P., VAVERKA, L., VAVERKA, L. Integrated Type Analyzer and State Space Generator of Object-Oriented Petri Nets. In Brazilian Petri Net Meeting. Natal: 2002.
Detail

SCHWARZ, I. Architecture of Distributed Simulator of PNtalk. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS'02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 81-88. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

HRUBÝ, M., KOČÍ, R. Modern Simulation Techniques and Tools. In Proceedings of the International Workshop MOSMIC'2003. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline, 2003. s. 7-15. ISBN: 80-8070-139-3.
Detail

KOČÍ, R., RÁBOVÁ, Z. Purposes of the PNtalk System. In Proceedings of International Conference MOSIS '03. Ostrava: 2003. p. 149-156. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

JANOUŠEK, V., KOČÍ, R. PNtalk: Concurrent Language with MOP. In Proceedings of the CS&P'2003 Workshop. Warsawa: Warsaw University, 2003. p. 271-282. ISBN: 83-88374-71-0.
Detail

JANOUŠEK, V., KOČÍ, R. Towards an Open Implementation of the PNtalk System. In Proceedings of the 5th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation. Proceedings of the 5th Eurosim Congress on Modelling and Simulation. Paris: EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM, 2004. p. 31-36. ISBN: 3-901608-28-1.
Detail

ČEŠKA, M., JANOUŠEK, V., VOJNAR, T. Generating and Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. International Journal of Computer Systems Science and Engineering, 2001, vol. 16, no. 3, p. 183-193. ISSN: 0267-6192.
Detail

ČEŠKA, M., JANOUŠEK, V., VOJNAR, T. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science, 2001, vol. 2001, no. 2178, p. 365-384. ISSN: 0302-9743.
Detail

JANOUŠEK, V., VOJNAR, T., ČEŠKA, M. Modelling, prototyping, and verifying concurrent and distributed applications using object-oriented Petri nets. Kybernetes: The International Journal of Systems Cybernetics, 2002, vol. 2002, no. 9, p. 1289-1299. ISSN: 0368-492X.
Detail

KŘENA, B. Object-oriented Petri Nets and their Application and Type Analysis. 2003, vol. 1, no. 1, p. 27-31.
Detail

JANOUŠEK, V. SmallDEVS-2004-03-19. Bern: Squeak Foundation, 2004.
Detail

JANOUŠEK, V. SmallDEVS-2005-02-21. Bern: Squeak Foundation, 2005.
Detail

KŘENA, B., VOJNAR, T. Type Analysis in Object-Oriented Petri Nets. In Proceedings of 4th International Conference on Information System Modelling -- ISM'01. Hradec nad Moravicí, Czech Republic: 2001. p. 173-180. ISBN: 80-85988-51-8.
Detail

KOČÍ, R.: PNtalk-08; PNtalk. Domovská stránka projektu (http://perchta.fit.vutbr.cz/pntalk2k/28). URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/66/. (software)
Detail

JANOUŠEK, V.; VOJNAR, T.: PNtalk96; PNtalk system (v. 96). http://www.daimi.au.dk/PetriNets/tools/db/pntalk.html. URL: http://www.daimi.au.dk/PetriNets/tools/db/pntalk.html. (produkt nebo technologie ve stavu vývoje, testování)
Detail

Odkaz