Ing.

Pavel Svirák

Dr.

FBM, ÚF – Assistant professor

+420 54114 2688
svirak@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Svirák, Dr.

Publications

 • 2022

  BRYCHTA, K.; SOLILOVÁ, V.; SVIRÁK, P.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část II. Brno: KDP ČR, 2022. p. 30-35.
  Detail

 • 2021

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část I. Praha: Komora daňových poradců ČR, 2021. p. 36-41.
  Detail

 • 2020

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Převodní ceny – srovnávací analýza (východiska). Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, vol. 2, no. 2020, p. 31-34. ISSN: 1211-9946.
  Detail | WWW

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Pozice směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy v právním řádu ČR – východiska. Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2020, vol. 1, no. 2020, p. 33-36. ISSN: 1211-9946.
  Detail | WWW

 • 2017

  HODINKOVÁ, M.; SVIRÁK, P. DAŇOVÁ OPTIMALIZACE A PRINCIPY CSR – MOHOU BÝT SKUTEČNĚ V SOULADU?. ACTA STING, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 39-53. ISSN: 1805-6873.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Bearing of the Burden of Proof by Tax Authorities within the Setting of Transfer Prices under Czech Legislation. In Účtovnictvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Bratislava: Ekonóm, 2017. p. 31-35. ISBN: 978-80-225-4415- 3.
  Detail

 • 2016

  SVIRÁK, P.; HODINKOVÁ, M. Tax management versus daňové úniky. ACTA STING, 2016, no. 1, p. 13-25. ISSN: 1805-6873.
  Detail

 • 2015

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOJKA, V. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace (úvod do problematiky). Daně a právo v praxi, 2015, vol. XX, no. 5, p. 8-13. ISSN: 1211-7293.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOJKA, V. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací. Daně a právo v praxi, 2015, vol. XX, no. 3, p. 13-20. ISSN: 1211-7293.
  Detail

 • 2014

  HODINKOVÁ, M.; SVIRÁK, P. Adoption of Tax Planning Instruments in SMEs. In Enterprise and Competitive Environment, March 6-7, 2014 - Conference Abstract Proceedings. Bučovice, Czech Republic: Mendel University in Brno - Martin Stříž Publishing, 2014. p. 189-189. ISBN: 978-80-87106-74- 7.
  Detail

 • 2013

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M. Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část I (Určování daňového rezidentství). Poradce, 2013, vol. 19, no. 9, p. 9-23. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; BÁNOCIOVÁ, A. Odpisy hmotného majetku v ČR a ve vybraných státech - komparace. Daně a právo v praxi, 2013, vol. XIX, no. 1, p. 42-49. ISSN: 1211- 7293.
  Detail

  HODINKOVÁ, M.; SVIRÁK, P. TAX MANAGEMENT FOR SMALL AND MEDIUM- SIZED ENTERPRISES. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: 2013. p. 1546-1553. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
  Detail

  HODINKOVÁ, M.; SVIRÁK, P. Bariéry rozvoje malých a středních podniků. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. 7, no. 17, p. 61-67. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. International Exchange of Information in the Field of Direct Taxation. Enshrinement of the concept of exchange of information in conventions for the avoidance of double taxation concluded by the Czech Republic. In Recent Advances in Business Administration, Marketing and Economics. Proceedings of the 2013 International Conference on Business Administration, Marketing and Economics (BAME 2013). Business and Economics Series. Italy, Venice: Europment, 2013. p. 48-56. ISBN: 978-1-61804-212- 5.
  Detail

 • 2012

  ZINECKER, M.; SVIRÁK, P.; GREBÍKOVÁ, M. Private Equity and Venture Capital: Investment Fund Structures in Europe. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 2012, vol. 2012, no. 2, p. 25-38. ISSN: 2169-0367.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ZINECKER, M.; SVIRÁK, P.; GREBÍKOVÁ, M. Tax Treatment of Legal Fund Structures for Venture Capital Investments in the Czech Republic: a Comparative Study. In Innovation Vision 2020. 2012. Barcelona: IBIMA Publishing, 2012. p. 880-890. ISBN: 978-0-9821489-8- 3.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti podle české právní úpravy. Český finanční a účetní časopis. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE, 2012, vol. 7, no. 1, p. 92-103. ISSN: 1802- 2200.
  Detail

 • 2011

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M. Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů fyzických osob. Poradce, 2011, vol. 17, no. 6, p. 23-34. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. History of taxation of capital income in the Czech Republic. Scientia& Societas, 2011, vol. VII, no. 3, p. 124-138. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. INTANGIBLE ASSET TAX DEPRECIATION IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. LIX, no. 7, p. 527-540. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M. Technické zhodnocení hmotného Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – vybrané otázky. Poradce, 2011, vol. 17, no. 4, p. 10-24. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Taxation of Capital Income in the Czech Republic. In Global Conference on Business and Finance Proceedings. Global Conference on Business and Finance Proceedings. USA, Nevada: The Institute for Business and Finance Research, 2011. p. 458-469. ISSN: 1931- 0285.
  Detail

 • 2010

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Komparace daňového zatížení poplatníka dosahujícího příjmů ze závislé činnosti v letech 2007, 2008 a 2009. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, vol. 4, no. 6, p. 9-18. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Zdaňování příjmů nerezidentů - část IV (problematika stálé provozovny). Poradce, 2010, vol. 16, no. 1, p. 20-30. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Zdaňování příjmů nerezidentů - část V (Zdaňování podílů na zisku). Poradce, 2010, vol. 16, no. 6, p. 8-19. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Zdaňování příjmů nerezidentů - část VI (Zdaňování příjmů z licenčních poplatků). Poradce, 2010, vol. 16, no. 8, p. 13-20. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P. Daňové odpisy hmotného majetku v ČR: vývoj úpravy de lege lata od roku 1990. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, vol. 58, no. 6, p. 79-92. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M. Daňové odpisy hmotného majetku jako prostředek daňové optimalizace. Poradce, 2010, vol. 16, no. 9, p. 8-30. ISSN: 1211- 1686.
  Detail

 • 2009

  BARTOŠ, V.; SVIRÁK, P. Innovations facilitating successful development of companies. In Innovation and Change in European Enviroment. Seville: University of Seville, 2009. p. 31-37. ISBN: 978-84-692-6077- 7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.