Publication detail

Daňové odpisy hmotného majetku jako prostředek daňové optimalizace

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. POLÁK, M.

Original Title

Daňové odpisy hmotného majetku jako prostředek daňové optimalizace

English Title

Tangible Property Tax Depreciation as an Instrument of Tax Optimization

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá problematikou daňových odpisů hmotného majetku v kontextu jejich využití v procesu daňové optimalizace. Seznamuje čtenáře jak se základními obecnými otázkami, tak i konkrétními režimy daňových odpisů. Příspěvek je doplněn řešenými příklady a sumarizačními tabulkami, které si kladou za cíl napomoci orientaci čtenářů v této rozsáhlé problematice.

English abstract

The paper deals with the issue of tangible property tax depreciation in the context of their use within the tax optimization. The paper presents both basic general issues and by the Act stated regimes of tax deprecations. The paper is supplemented by solved examples and summarizing tables that try to help the readers to better orientations in the particular area of tax law.

Keywords

daňový odpis, hmotný majetek, odpisy, režimy daňových odpisů

Key words in English

Tax Depreciations, Tangible Property, Regimes of Tax Depreciations

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M.

RIV year

2010

Released

28. 10. 2010

Publisher

Sdružení účetních a daňových poradců, o. s.

Location

Brno

ISBN

1211-1686

Periodical

Poradce

Year of study

16

Number

9

State

Czech Republic

Pages from

8

Pages to

30

Pages count

23

BibTex

@article{BUT50180,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Michal {Polák}",
  title="Daňové odpisy hmotného majetku jako prostředek daňové optimalizace",
  journal="Poradce",
  year="2010",
  volume="16",
  number="9",
  pages="8--30",
  issn="1211-1686"
}