Publication detail

Bariéry rozvoje malých a středních podniků

HODINKOVÁ, M. SVIRÁK, P.

Original Title

Bariéry rozvoje malých a středních podniků

English Title

Barriers to Development of SMEs

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvoje malých a středních podniků (dále jen MSP) působících v České republice. Hlavním cílem tohoto příspěvku je zhodnotit současnou situaci MSP v České republice, identifikovat hlavní překážky jejich rozvoje a navrhnout opatření vedoucí k jejich odstranění.

English abstract

The paper is focused on the issues of development of small and medium-sized enterprises (SMEs) operating in the Czech Republic. The main aim of the paper is to assess the current situation of the SMEs in the Czech republic, identify the main obstacles to their development and to propose measures to remove them.

Keywords

Malé a střední podniky, omezení MSP, bariéry rozvoje, nástroje k řízení daňové povinnosti, Česká republika

Key words in English

Small and medium-sized enterprises, barriers of the SMEs development, tax management instruments, Czech Republic

Authors

HODINKOVÁ, M.; SVIRÁK, P.

RIV year

2013

Released

30. 12. 2013

Publisher

Fakulta podnikatelská

Location

Brno

ISBN

1802-8527

Periodical

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Year of study

7

Number

17

State

Czech Republic

Pages from

61

Pages to

67

Pages count

7

BibTex

@article{BUT105903,
  author="Monika {Hodinková} and Pavel {Svirák}",
  title="Bariéry rozvoje malých a středních podniků",
  journal="TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU",
  year="2013",
  volume="7",
  number="17",
  pages="61--67",
  issn="1802-8527"
}