Publication detail

Zdaňování příjmů nerezidentů - část VI (Zdaňování příjmů z licenčních poplatků)

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Zdaňování příjmů nerezidentů - část VI (Zdaňování příjmů z licenčních poplatků)

English Title

Taxation of Non-residents Incomes - Part VI (Taxation of Royalties)

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá problematikou zdaňování další kategorie příjmů daňových nerezidentů dosahovaných ze zdrojů na území ČR, jmenovitě pak příjmy z licenčních poplatků. Autoři věnují v tomto příspěvku pozornost vymezení vlastního pojmu a především systému zdaňování tohoto příjmu. Příspěvek opět obsahuje řadu řešených modelových příkladů.

English abstract

The paper deals with the issue of taxation of another category of tax non-residents incomes having their source in the Czech Republic, namely with royalties. Author pay attention to specification of definitons and above all to the system of taxation of this type of income. The paper contains again a number of solved model examples.

Keywords

daňový nerezident, licenční poplatky, zdaňování licenčních poplatků

Key words in English

tax non-resident, royalties, taxation of royalties

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.

RIV year

2010

Released

14. 10. 2010

Publisher

Sdružení účetních a daňových poradců, o. s.

Location

Brno

ISBN

1211-1686

Periodical

Poradce

Year of study

16

Number

8

State

Czech Republic

Pages from

13

Pages to

20

Pages count

8

BibTex

@article{BUT50179,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
  title="Zdaňování příjmů nerezidentů - část VI (Zdaňování příjmů z licenčních poplatků)",
  journal="Poradce",
  year="2010",
  volume="16",
  number="8",
  pages="13--20",
  issn="1211-1686"
}