Publication detail

Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část I (Určování daňového rezidentství)

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. POLÁK, M.

Original Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část I (Určování daňového rezidentství)

English Title

Taxation of Tax Residents of the Czech Republic - part I (Determination of the State of Tax Residence)

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Úvodní příspěvek, který tvoří základ pro navazující příspěvky, je cílen na vymezení základních pojmů a aplikaci čl. 4 smluv o zamezení dvojího zdanění.

English abstract

This introductory paper which represents a base for further contributions (papers) is aimed at basic relevanat definitions and application of Article 4 of the Conventions for Avoidance of Double Taxations.

Keywords

článek 4 smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daňový rezident, neomezená daňová povinnost

Key words in English

Article 4 of Convention for Avoidance of Double Taxation, Tax Resident, Unlimited Tax Liability

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M.

RIV year

2013

Released

15. 11. 2013

Publisher

Sdružení účetních a daňových poradců

Location

Brno

ISBN

1211-1686

Periodical

Poradce

Year of study

19

Number

9

State

Czech Republic

Pages from

9

Pages to

23

Pages count

15

BibTex

@article{BUT103285,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Michal {Polák}",
  title="Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR – část I (Určování daňového rezidentství)",
  journal="Poradce",
  year="2013",
  volume="19",
  number="9",
  pages="9--23",
  issn="1211-1686"
}