Publication detail

Zdaňování příjmů nerezidentů - část IV (problematika stálé provozovny)

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Zdaňování příjmů nerezidentů - část IV (problematika stálé provozovny)

English Title

Taxation of tax non-residents - part IV (issue of permanent establishment)

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá problematikou stálé provozovny, která je jedním z klíčových pojmů ve vztahu ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů. Článek prezentuje klasifikace stálých provozoven dle zákona o daních z příjmů a dle smluv o zamezení dvojího zdanění a uvádí příklady jednotlivých typů provozoven. Jsou zde rovněž zmíněny povinnosti spojené se vznikem stálé provozovny.

English abstract

The paper deals with the issue of permanent establishment which is of vital importance as to taxation of tax non-residents incomes. The paper presents a classification of permanent establishments under Act on Income Taxes and also under Conventions for Avoidance of Double Taxation. The comments are supplmemented with examples. In the paper there are also specified duties connected with permanent establishment existence.

Keywords

daňový nerezident, stálá provozovna

Key words in English

tax non-resident, permanent establishment

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.

RIV year

2010

Released

17. 1. 2010

Publisher

Sdružení účetních a daňových poradců, o. s.

Location

Brno

ISBN

1211-1686

Periodical

Poradce

Year of study

16

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

20

Pages to

30

Pages count

11

BibTex

@article{BUT49504,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
  title="Zdaňování příjmů nerezidentů - část IV (problematika stálé provozovny)",
  journal="Poradce",
  year="2010",
  volume="16",
  number="1",
  pages="20--30",
  issn="1211-1686"
}