Publication detail

Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část I

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. SOLILOVÁ, V. IŠTOK, M.

Original Title

Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část I

English Title

Transfer Price for Financial Transactions - part I

Type

miscellaneous

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek, který je prvním ze zamýšlené série článků, se zabývá problematikou převodních cen u finančních transakcí. První článek vymezuje základní teoretická východiska (relevantní nejenom pro finanční transakce) a pojmy, jež se vážou k finančním transakcím s akcentem kladeným na soukromoprávní východiska.

English abstract

The article defines the basic theoretical background (relevant not only for financial transactions) and terms related to financial transactions putting stress on private law background.

Keywords

finanční transakce, převodní ceny, východiska

Key words in English

Financial Transakctions, Transfer Pricing, Starting Points

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M.

Released

4. 11. 2021

Publisher

Komora daňových poradců ČR

Location

Praha

Pages from

36

Pages to

41

Pages count

6

BibTex

@misc{BUT177528,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Veronika {Solilová} and Michal {Ištok}",
  title="Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část I",
  year="2021",
  pages="36--41",
  publisher="Komora daňových poradců ČR",
  address="Praha",
  note="miscellaneous"
}