Publication detail

Pozice směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy v právním řádu ČR – východiska

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Pozice směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy v právním řádu ČR – východiska

English Title

Position of the OECD Transfer Pricing Guidelins for MNEs and Tax Administration within Czech Republic Legal Order - Points of Departure

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek si klade za cíl shrnout vybraná základní východiska a pravidla týkající se standardů Směrnice OECD pro převodní ceny a jejich aplikace v ČR.

English abstract

Aim of this paper is to summarize selected aspects and rules related to the OECD Transfer Pricing Guildelines and their application in the Czech Republic.

Keywords

Česká republika, Směrnice OECD pro převodní ceny

Key words in English

Czech Republic, OECD Transfer Pricing Guidelines

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.

Released

8. 1. 2020

Publisher

Wolters Kluwer

Location

Praha

ISBN

1211-9946

Periodical

Bulletin Komory daňových poradců ČR

Year of study

1

Number

2020

State

Czech Republic

Pages from

33

Pages to

36

Pages count

4

URL

BibTex

@article{BUT164501,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
  title="Pozice směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy v právním řádu ČR – východiska",
  journal="Bulletin Komory daňových poradců ČR",
  year="2020",
  volume="1",
  number="2020",
  pages="33--36",
  issn="1211-9946",
  url="https://www.kdpcr.cz/bulletin"
}