Publication detail

Tax management versus daňové úniky

SVIRÁK, P. HODINKOVÁ, M.

Original Title

Tax management versus daňové úniky

English Title

TAX MANAGEMENT VERSUS TAX EVASION

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Řízení daňové povinnosti je možné charakterizovat jako soubor činností, které vedou k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Vedle této legální činnosti existují další praktiky, které umožňují daňovým subjektům snižovat jejich daňové zatížení. Jedná se o aktivity, které většinou bývají na hranici legálních a nelegálních praktik, a to záměrné vyhnutí se dani a daňové úniky. Cílem tohoto příspěvku bylo provést komparaci přístupů ke zkoumané problematice. Závěry výzkumu ukázaly, že pojetí této problematiky napříč celosvětovou scénou je skutečně velmi široké a pestré a doposud není zcela jednoznačné definováno. Tyto různorodé přístupy jsou následně dále diskutovány z mnoha hledisek.

English abstract

Tax management can be characterized as a set of activities that lead to the optimization of the taxpayer´s tax liability. In addition to this legal activity, there are other practices that allow taxpayers to reduce their tax burden. These activities are in most cases on the border of legal and illegal practices, it is tax avoidance and tax evasion. The aim of the paper was to make comparison of diverse approaches to the examined issue. The findings of the research showed the concept of the issue across the global scene is actually very wide and varied, and so far it is not entirely clear definied. These diverse approaches are then further discussed from many aspects.

Keywords

řízení daňové povinnosti, daňové plánování, vyhnutí se dani, daňové úniky, daňové ráje

Key words in English

tax management, tax planning, tax avoidance, tax evasion, tax havens

Authors

SVIRÁK, P.; HODINKOVÁ, M.

Released

4. 1. 2016

Publisher

AKADEMIE STING, o. p. s.

Location

Brno

ISBN

1805-6873

Periodical

ACTA STING

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

13

Pages to

25

Pages count

13

BibTex

@article{BUT129230,
  author="Pavel {Svirák} and Monika {Hodinková}",
  title="Tax management versus daňové úniky",
  journal="ACTA STING",
  year="2016",
  number="1",
  pages="13--25",
  issn="1805-6873"
}