Publication detail

Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část II.

BRYCHTA, K. SOLILOVÁ, V. SVIRÁK, P. IŠTOK, M.

Original Title

Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část II.

English Title

Transfer Price Determination in Financial Transactions - Part II

Type

review

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek cílí na vybrané finanční transakce spojené s úrokem (tj. úvěr a zápůjčku) a související pravidla obsažená v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů - příspěvek jmenovitě prezentuje vybrané testy spojené s hodnocením daňové uznatelnosti úroků coby daňově účinného výdaje.

English abstract

This article focuses on selected financial transactions related to interest (i.e. credit and loan) and the related rules contained in Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended - the paper presents selected tests related to the assessment of tax deductibility of interest as a tax-deductible expenses.

Keywords

podmínky daňové uznatelnosti, úrok, zákon o daních z příjmů

Key words in English

Tax Deductibility Conditions, Interest, Act on Income Taxes

Authors

BRYCHTA, K.; SOLILOVÁ, V.; SVIRÁK, P.; IŠTOK, M.

Released

5. 1. 2022

Publisher

KDP ČR

Location

Brno

Pages from

30

Pages to

35

Pages count

6

BibTex

@misc{BUT182631,
  author="Karel {Brychta} and Veronika {Solilová} and Pavel {Svirák} and Michal {Ištok}",
  title="Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část II.",
  year="2022",
  pages="30--35",
  publisher="KDP ČR",
  address="Brno",
  note="review"
}