Publication detail

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. SOJKA, V.

Original Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací

English Title

Taxation of Tax Residents Incomes - Tax Residency Criteria and Resolving of Conflict Situations

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek seznamuje čtenáře s obecnými východisky zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR - jmenovitě specifikací kritérií daňového rezidenství dle zákona o daních z příjmů a kritérií dle smluv o zamezení dvojího zdanění.

English abstract

The article makes the readers acquianted with general basis of taxation of income of Czech tax residents - namely the specification criteria of tax residency under the Act on Income Tax and the criteria under agreements on avoidance of double taxation.

Keywords

daňový rezident, kritéria, řešení kolizních situací, smlouva o zamezení dvojího zdanění

Key words in English

tax rezident, criteria, solution of conflict situation, double tax treaty

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOJKA, V.

Released

26. 2. 2015

Publisher

Wolters Kluwer

Location

Praha

ISBN

1211-7293

Periodical

Daně a právo v praxi

Year of study

XX

Number

3

State

Czech Republic

Pages from

13

Pages to

20

Pages count

8

BibTex

@article{BUT118509,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Vlastimil {Sojka}",
  title="Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací",
  journal="Daně a právo v praxi",
  year="2015",
  volume="XX",
  number="3",
  pages="13--20",
  issn="1211-7293"
}