Publication detail

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace (úvod do problematiky)

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. SOJKA, V.

Original Title

Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace (úvod do problematiky)

English Title

Taxation of Tax Residents Incomes - Methods for Avoidance of Double Taxation and their Application (Introduction)

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek popisuje jednotlivé metody zamezení dvojího zdanění a poukazuje na dikci užitou v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Způsob užití daných metod je prezentován s využitím modelových příkladů.

English abstract

Article describes particulart methods for avoidance of double taxation and specify the wording used in double tax treaties. The way of application of the methods in question is presented while using model examples

Keywords

aplikace metody zamezní dvojího zdaněn; daňový rezident; metody zamezení dvojího zdanění; vynětí; zápočet

Key words in English

application of methods for avoidance of double taxation; tax residence; methods for avoidance of double taxation; exemption method; credit method

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOJKA, V.

Released

26. 2. 2015

Publisher

Wolters Kluwer, a. s.

Location

Praha

ISBN

1211-7293

Periodical

Daně a právo v praxi

Year of study

XX

Number

5

State

Czech Republic

Pages from

8

Pages to

13

Pages count

6

BibTex

@article{BUT118517,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Vlastimil {Sojka}",
  title="Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace (úvod do problematiky)",
  journal="Daně a právo v praxi",
  year="2015",
  volume="XX",
  number="5",
  pages="8--13",
  issn="1211-7293"
}