Publication detail

Převodní ceny – srovnávací analýza (východiska)

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Převodní ceny – srovnávací analýza (východiska)

English Title

Transfer Pricing - Comparative Analysis (Background)

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek seznamuje čtenáře s doporučeným postupem provádění srovnávací analýzy.

English abstract

Paper presents a recommended procedure for the realization of the comparative analalysis.

Keywords

doporučený postup, Směrnice OECD, srovnávací analýza

Key words in English

Recommended Procedure, OECD Transfer Pricing Guidelines, Comparative Analysis

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.

Released

5. 2. 2020

Publisher

Wolters Kluwer

Location

Praha

ISBN

1211-9946

Periodical

Bulletin Komory daňových poradců ČR

Year of study

2

Number

2020

State

Czech Republic

Pages from

31

Pages to

34

Pages count

4

URL

BibTex

@article{BUT164503,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
  title="Převodní ceny – srovnávací analýza (východiska)",
  journal="Bulletin Komory daňových poradců ČR",
  year="2020",
  volume="2",
  number="2020",
  pages="31--34",
  issn="1211-9946",
  url="https://www.kdpcr.cz/bulletin"
}