Publication detail

Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů fyzických osob

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. POLÁK, M.

Original Title

Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů fyzických osob

English Title

Selected decisions of the European Union Court of Justice and taxation of natural persons

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek přibližuje základy unijní úpravy v oblasti přímých daní. Samotný příspěvěk se v zásadě zaměřuje na přiblížení vybraných důležitých rozhodnutí ESD ve věci zdaňování příjmů fyzických osob a hodnotí souladnost české právní úpravy s požadavky plynoucími z předmětných rozhodnutí.

English abstract

The paper deals with the fundamental legal regulations of direct taxation in the European Union. The paper is focused mainly on describing selected importat decisions of the European Union Court of Justice in the area of natural persons taxation. There is also assessed a constitency of the Czech legal regulations with the requirements resulting from the selected decisions.

Keywords

ESD, fyzické osoby, rozhodnutí ESD, zdaňování příjmů fyzických osob

Key words in English

European Union Court of Justice, natural persons, decisions of the EU Court of Justice, taxation of natural persons incomes

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M.

RIV year

2011

Released

11. 7. 2011

Publisher

Sdružení účetních a daňových poradců, o. s.

Location

Brno

ISBN

1211-1686

Periodical

Poradce

Year of study

17

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

23

Pages to

34

Pages count

12

BibTex

@article{BUT75875,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Michal {Polák}",
  title="Vybraná judikatura Soudního dvora EU a zdaňování příjmů fyzických osob",
  journal="Poradce",
  year="2011",
  volume="17",
  number="6",
  pages="23--34",
  issn="1211-1686"
}