Publication detail

Technické zhodnocení hmotného Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – vybrané otázky

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. POLÁK, M.

Original Title

Technické zhodnocení hmotného Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – vybrané otázky

English Title

Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – vybrané otázky

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá vybranými otázkami v relaci k technickému zhodnocení hmotného a nehmotného majetku. Přibližuje mj. základní právní úpravu, kterou vysvětlujete na konkrétních příkladech.

English abstract

The paper deals with selected issues related to technical assessment of tangible and intangible assets. The paper specifies, among others, basics of the legal regulation de lege lata which is explained using particular examples of setting the amount of deprecitations both for tangible and intangible assets.

Keywords

hmotný majetek, nehmotný majetek, technické zhodnocení

Key words in English

tangible assets, intangible assets, technical assessment

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; POLÁK, M.

RIV year

2011

Released

16. 5. 2011

Publisher

Sdružení účetních a daňových poradců, o. s.

Location

Brno

ISBN

1211-1686

Periodical

Poradce

Year of study

17

Number

4

State

Czech Republic

Pages from

10

Pages to

24

Pages count

15

BibTex

@article{BUT75874,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Michal {Polák}",
  title="Technické zhodnocení hmotného Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – vybrané otázky",
  journal="Poradce",
  year="2011",
  volume="17",
  number="4",
  pages="10--24",
  issn="1211-1686"
}