Publication detail

Odpisy hmotného majetku v ČR a ve vybraných státech - komparace

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P. BÁNOCIOVÁ, A.

Original Title

Odpisy hmotného majetku v ČR a ve vybraných státech - komparace

English Title

Tax Depreciations of Tangible Property in the Czech Republic and other selected States - a comparison

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními aspekty daňových odpisů hmotného majetku u právnických osob v ČR a ve vybraných státech. Jde jmenovitě o srovnání s právní úpravou britskou, estonskou, polskou a slovenskou. Prezentované informace mají přispět k připomenutí či seznámení se s rámcovou právní úpravou.

English abstract

The paper aims to make the readed acquainted with the basic features of tax depreciation of tangible assets in the property of legal entities in the Czech Republic and in selected countries. Namely a comparison with the British, Estonian, Polish and Slovak legal regulations is involved.

Keywords

daňové odpisy, hmotný majetk, komparace

Key words in English

Tax Depreciations, Tangible Property, Comparison

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; BÁNOCIOVÁ, A.

RIV year

2013

Released

13. 12. 2013

Publisher

Wolters Kluwer

Location

Praha

ISBN

1211-7293

Periodical

Daně a právo v praxi

Year of study

XIX

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

42

Pages to

49

Pages count

9

BibTex

@article{BUT104222,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák} and Anna {Bánociová}",
  title="Odpisy hmotného majetku v ČR a ve vybraných státech - komparace",
  journal="Daně a právo v praxi",
  year="2013",
  volume="XIX",
  number="1",
  pages="42--49",
  issn="1211-7293"
}