Publication detail

Zdaňování příjmů nerezidentů - část V (Zdaňování podílů na zisku)

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Zdaňování příjmů nerezidentů - část V (Zdaňování podílů na zisku)

English Title

Taxation of tax non-residents incomes - part V (Taxation of dividends)

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá problematikou zdaňování další kategorie příjmů daňových nerezidentů dosahovaných ze zdrojů na území ČR, jmenovitě pak příjmy z podílů na zisku s bližším zaměřením na dividendy. Autoři věnují v tomto příspěvku pozornost především vlastnímu systému zdaňování výše specifikovaného typu příjmu a vymezení těch příjmů, které jsou podrobeny stejnému daňovému režimu. Předtím je ovšem vymezen jeden ze základních termínů, jehož znalost je pro korektní zdaňování nejenom tohoto druhu příjmu podstatná - jedná se o pojem "skutečný vlastník".

English abstract

The paper deals with the issue of taxation of another category of tax non-residents incomes having their source in the Czech Republic, namely with dividends. In this paper authors pay attention above all to the system of taxation of above specified income and to determination of other incomes that come under the same tax regime. At the beginning of the paper there is specified one of the fundamental term knowledge of which is of vital importance not only for correct taxation of dividends - the term "real owner" is involed.

Keywords

daňový nerezident, dividendy, podíl ve společnosti

Key words in English

tax non-resident, dividends, company share

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.

RIV year

2010

Released

16. 7. 2010

Publisher

Sdružení účetních a daňových poradců, o. s.

Location

Brno

ISBN

1211-1686

Periodical

Poradce

Year of study

16

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

8

Pages to

19

Pages count

11

BibTex

@article{BUT49505,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
  title="Zdaňování příjmů nerezidentů - část V (Zdaňování podílů na zisku)",
  journal="Poradce",
  year="2010",
  volume="16",
  number="6",
  pages="8--19",
  issn="1211-1686"
}