Dokumenty

DOKUMENTY PRO EVROPSKOU KOMISI


Vyhodnocení materiálů 3 nezávislými hodnotiteli / 1 předseda + 2 členové (z různých zemí EU)
UDĚLENÍ OCENĚNÍ 12. 2. 2021

1. GaP analýza proces - Template 1
2. GaP analýza VUT přehled - Template 2
3. OTM-R politika VUT - 3
3. Akční plán VUT - Template 4
5. Harmonogram
6. Zpráva z Dotazníkového šetření 2020

V říjnu 2020 (1. 10. 2020), byly odeslány (přes e-tool Euraxess) povinné dokumenty a další podpůrné dokumenty na Evropskou komisi.
Potvrzení způsobilosti 19. 10. 2020
Email od EK 15. 1. 2021 z důvodu pandemie bude vyhodnocení zaslaných podkladů v prodloužené době.
(Pozn.: standardní je do 3 měsíců od administrativní kontroly)

Legislativa / Strategické dokumenty

VUT úřední deska - www.vut.cz/uredni-deska 
Vysokoškolský zákon

EURAXESS ČR

Síť EURAXESS Česká republika je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS, jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. V současnosti je v síti EURAXESS Česká republika devět regionálních kontaktních míst a dvě servisní centra (Praha a Brno).
Níže najdete informace a služby, které zdarma poskytují EURAXESS centra v České republice výzkumným pracovníkům a zaměstnavatelům a které vám pomohou s celou řadou problémů.

Praktické informace

    Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová