Detail projektu

Výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence pro Průmysl 4.0

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je výzkumná a publikační podpora studentů zejména doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie na ÚAMT FEKT VUT v Brně v oblastech inteligentních řídicích a identifikačních algoritmů, robotiky, komunikačních sítí, systémů procesní automatizace, metod a prostředků automatizovaného měření, strojového vnímání, rozpoznávání, učení a umělé inteligence pro Průmysl 4.0. Projekt by měl také podpořit uvedenou meziskupinovou spolupráci v této výzkumé činnosti doktorandů a výměnu znalostí mezi nimi.

Označení

FEKT-S-20-6205

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bartík Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Baštán Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Benešl Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Bilík Šimon, Ing. - spoluřešitel
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Boštík Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Doseděl Martin, Ing. - spoluřešitel
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horák Karel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chromý Adam, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janáková Ilona, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jirgl Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kárský Vilém, Ing. - spoluřešitel
Kozubík Michal, Ing. - spoluřešitel
Kratochvíla Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Krejčí Jakub, Ing. - spoluřešitel
Kunz Jan, Ing. - spoluřešitel
Lázna Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Ligocki Adam, Ing. - spoluřešitel
Mancl Vlastimil, Ing. - spoluřešitel
Mihálik Ondrej, Ing. - spoluřešitel
Michalík David, Ing. - spoluřešitel
Mynář Zbyněk, Ing. - spoluřešitel
Skalský Michal, Ing. - spoluřešitel
Sýkora Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Šedivá Soňa, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šindelář Michal, Ing. - spoluřešitel
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zemčík Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

MYNÁŘ, Z.; VÁCLAVEK, P.; BLAHA, P. Synchronous Reluctance Motor Parameter and State Estimation Using Extended Kalman Filter and Current Derivative Measurement. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, vol. 68, no. 3, p. 1972-1981. ISSN: 0278-0046.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Comparison of Pilots' Abilities Connected with Military Flight Training using Simulation Technologies. In 2021 International Conference on Military Technologies (ICMT). 2021. p. 1-5. ISBN: 978-1-6654-3724-0.
Detail

MIHÁLIK, O. Reconstruction of Non-Uniformly Sampled Signals Using Gerchberg-Papoulis Method. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2020. p. 136-140. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

MICHALÍK, D. Driver Behaviour Analysis Method Using Vehicle Driving Simulator. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 371-375.
Detail

SÝKORA, T. SMART MOVING STORAGE CONVEYOR. Proceedings of the 26th STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 382-386. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KOZUBÍK, M. INTERPRETING CONSTRAINTS IN FINITE CONTROL SET MODEL PREDICTIVE CONTROL. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 356-360. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

ŠOLC, F., ANDĚL, L. Ke stoletému výročí slova robot. Automa, 2020, roč. 26, č. 4, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.
Detail

BOŠTÍK, O. SEMI-SUPERVISED DEEP LEARNING APPROACH FOR BREAKING GEOCACHING CAPTCHAS. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020 - Selected papers. 1. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 166-170. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

BILÍK, Š. HONEY BEE (APIS MELLIFERA) COLONY MONITORING METHODS WITH A POTENTIAL APPLICATION OF THE MACHINE INTELLIGENCE METHODS. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 351-355. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KÁRSKÝ, V. COMPARISON OF DISCRETIZATION METHODS. In PROCEEDINGS OF 26TH STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 377-381. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KRATOCHVÍLA, L. COMPUTING PLATFORMS FOR DEEP LEARNING TASK IN COMPUTER VISION. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 171-175. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

ZEMČÍK, T. Pedestrian Detector Domain Shift Robustness Evaluation, and Domain Shift Error Mitigation Proposal. In Proceedings II of the 27th student EEICT. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

KREJČÍ, J. SIMULATIONS AND MEASUREMENT OF ACOUSTIC EMISSION EFFECTS. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1st. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. p. 146-150. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

BARTÍK, O. THE TWO-MASS SYSTEM PARAMETER IDENTIFICATION WITH LEVENBERG-MARQUARDT ALGORITHM. In Proceedings II of the 26th student EEICT 2020 selected papers. 2020. p. 151-155. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

JIRGL, M.; BOŘIL, J.; JALOVECKÝ, R. Statistical Evaluation of Pilot’s Behavior Models Parameters Connected to Military Flight Training. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 17, p. 1-13. ISSN: 1996-1073.
Detail

FRIML, D. QUALITY IMPROVEMENT OF LQG CONTROL USING H∞ OPTIMIZATION. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 80-83. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

KUNZ J. FIR filter resonance compensation for random vibration generation. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1st. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. p. 156-160. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

DOSEDĚL, M.; HAVRÁNEK, Z. Comparison of Performance of Machine Learning Methods for Bearing Faults Classification Using Time-Domain Features. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1st edition. 2020. p. 140-146. ISBN: 978-1-7281-5600-2.
Detail

BARTÍK, O. An algebraic approach for the motion control of the two-mass system. In USB Proceedings IECON 2020 The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2020. p. 100-105. ISBN: 978-1-7281-5413-8.
Detail

Matous Hybl. Design and Development of a Handheld Robot Controller with Telepresence Capabilities. In Proceedings II of the 26th STUDENTEEICT 2020. 2020. p. 90-94. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

Matous Hybl. Using Ryze Tello UAVs in Multi-Robot Systems. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1. 2020. p. 84-89. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Predicting Safety Logic Device Solutions via Decision Trees and Rules Algorithms. In Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference (ICCC). High Tatras, Slovakia: IEEE, 2020. p. 1-7. ISBN: 978-1-7281-1951-9.
Detail

CHROMÝ, A.; ŽALUD, L. The RoScan Thermal 3D Body Scanning System: Medical Applicability and Benefits for Unobtrusive Sensing and Objective Diagnosis. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 22, p. 1-22. ISSN: 1424-8220.
Detail

LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A. Transfer Learning for Deep Convolutional Neural Network from RGB to IR Domain. 2020.
Detail

ARM, J.; FIEDLER, P.; BAŠTÁN, O. Offline Access to a Vehicle via PKI-Based Authentication. In Computer Safety, Reliability, and Security. SAFECOMP 2021 Workshops. SAFECOMP 2021. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2021. p. 76-88. ISBN: 978-3-030-83905-5.
Detail

FRIML, D. DERIVATION AND PRACTICAL COMPARISON OF RECURSIVE LS AND TLS SYSTEM IDENTIFICATION METHODS. PROCEEDINGS I OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021. 2021. p. 404-409. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KOZUBÍK, M. Finite Control Set Based on the Voltage Vector Representation of Switching State. In Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 2021. p. 394-398. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

ŠINDELÁŘ, M. CALIBRATION OF PRECISION ROTARY TABLE USING LASER INTERFEROMETER SYSTEM. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1st Edition. Brno: 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

Štohlová Putnová L., Štohl R. The assignment success for 22 horse breeds registered in the Czech Republic: The machine learning perspective. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2021, vol. 66, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1212-1819.
Detail

SÝKORA, T.; HUSÁK, M.; BENEŠL, T.; BAŠTÁN, O. Automatic generation of a PLC controller based on a control system-identified model. Journal of Electrical Engineering, 2021, vol. 72, no. 2, p. 78-88. ISSN: 1335-3632.
Detail

LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A.; ŽALUD, L.; RAHTU, E. Fully Automated DCNN-Based Thermal Images Annotation Using Neural Network Pretrained on RGB Data. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 4, p. 1-23. ISSN: 1424-8220.
Detail

ARM, J.; BENEŠL, T.; MARCOŇ, P.; BRADÁČ, Z.; SCHRÖDER, T.; BELYAEV, A.; WERNER, T.; BRAUN, V.; KAMENSKÝ, P.; ZEZULKA, F.; DIEDRICH, C.; DOHNAL, P. Automated Design and Integration of Asset Administration Shells in Components of Industry 4.0. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 6, p. 1-20. ISSN: 1424-8220.
Detail

KUNZ, J.; FIALKA, J.; PIKULA, S.; BENEŠ, P.; KREJČÍ, J.; KLUSÁČEK, S.; HAVRÁNEK, Z. A New Method to Perform Direct Efficiency Measurement and Power Flow Analysis in Vibration Energy Harvesters. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 7, p. 1-19. ISSN: 1424-8220.
Detail

MICHALÍK, D.; JIRGL, M.; ARM, J.; FIEDLER, P. Developing an Unreal Engine 4-Based Vehicle Driving Simulator Applicable in Driver Behavior Analysis—A Technical Perspective. Design for Transport Safety, 2021, vol. 7, no. 2, p. 1-17. ISSN: 2313-576X.
Detail

BOŠTÍK, O. SEMI-SUPERVISED APPROACH TO TRAIN CAPTCHA LETTER POSITION DETETOR. In Proceedings of the 27nd Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 436-440. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

BILÍK, Š.; KRATOCHVÍLA, L.; LIGOCKI, A.; BOŠTÍK, O.; ZEMČÍK, T.; HÝBL, M.; HORÁK, K.; ŽALUD, L. Visual Diagnosis of the Varroa Destructor Parasitic Mite in Honeybees Using Object Detector Techniques. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 8, p. 2764-2780. ISSN: 1424-8220.
Detail

KRATOCHVÍLA, L. TECHNIQUES FOR AVOIDING MODEL OVERFITTING ON SMALL DATASET. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 451-456. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

BILÍK, Š. Feature space reduction as data preprocessing for the anomaly detection. In Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 415-419. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

ŠOLC, F.,ANDĚL, L. První československé průmyslové roboty. DVT, Dějiny věd a techniky, 2020, roč. LIII, č. 4, s. 245-264. ISSN: 0300-4414.
Detail

SÝKORA, T. SMART HOME WIRED ARCHITECTURE. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 420-424. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

MIHÁLIK, O. Demystifying Band-Limited Extrapolation. Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 576-580. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

HUSÁK, M. IN-BED POSTURE CLASSIFICATION. STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

LIGOCKI, A. Multi-modal, Object Detection, Convolutional Neural Network, RGB, Grayscale, Thermal, IR, Depth Map. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021. 2021. p. 156-160. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

ZEMČÍK, T. Overview of Approaches to Multisensor Fusion as used in ADAS and AV. In Proceedings I of the 26th Student EEICT 2020; General Papers. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 387-391. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

MICHALÍK, D. A Unity Based Industrial Process Simulation Controlled via Virtual PLC. Proceedings of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KREJČÍ, J. INFLUENCE OF PIEZOELECTRIC MATERIAL PROPERTIES ON IMPEDANCE CHARACTERISTIC AND IMPROVEMENTS OF CALIBRATION EQUIPMENT. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 General Papers. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. 426-430. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

LIGOCKI, A.; GÁBRLÍK, P.; HÝBL, M.; LÁZNA, T.; ŽALUD, L.: Karel a |Auanema, Robot2020; Robotický exponát na výzstavu Robot2020 pro Technické muzeum. Technické muzeum Brno. (funkční vzorek)
Detail

HORÁK, K.; ZEMČÍK, T.: FEEC-DCI-MVG/2020/PedCycPckg; SW package for analysis ML algorithms in ADAS systems. ÚAMT FEKT. URL: http://vision.uamt.feec.vutbr.cz/data/MVG_RD_results_list.php. (software)
Detail

HUSÁK, M.; BAŠTÁN, O.; KACZMARCZYK, V.; ARM, J.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; ZOUHAR, J.: BUT-H2; Polomaska VUT H2. UAMT-FEKT-VUT. URL: https://www.vutbr.cz/mask. (prototyp)
Detail

HÝBL, M.; BURIAN, F.; LIGOCKI, A.: km3-rs; KM3-rs. https://github.com/robotics-but/km3-rs. URL: https://github.com/robotics-but/km3-rs. (software)
Detail

HÝBL, M.; LIGOCKI, A.: DCMotor-firmware; DCMotor-firmware. https://github.com/robotics-but/dcmotor-firmware. URL: https://github.com/robotics-but/dcmotor-firmware. (software)
Detail