Detail projektu

Výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence pro Průmysl 4.0

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je výzkumná a publikační podpora studentů zejména doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie na ÚAMT FEKT VUT v Brně v oblastech inteligentních řídicích a identifikačních algoritmů, robotiky, komunikačních sítí, systémů procesní automatizace, metod a prostředků automatizovaného měření, strojového vnímání, rozpoznávání, učení a umělé inteligence pro Průmysl 4.0. Projekt by měl také podpořit uvedenou meziskupinovou spolupráci v této výzkumé činnosti doktorandů a výměnu znalostí mezi nimi.

Označení

FEKT-S-20-6205

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bartík Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Baštán Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Benešl Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Bilík Šimon, Ing. - spoluřešitel
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Boštík Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Doseděl Martin, Ing. - spoluřešitel
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horák Karel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chromý Adam, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janáková Ilona, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jirgl Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kárský Vilém, Ing. - spoluřešitel
Kozubík Michal, Ing. - spoluřešitel
Kratochvíla Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Krejčí Jakub, Ing. - spoluřešitel
Kunz Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lázna Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ligocki Adam, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mancl Vlastimil, Ing. - spoluřešitel
Mihálik Ondrej, Ing. - spoluřešitel
Michalík David, Ing. - spoluřešitel
Mynář Zbyněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Skalský Michal, Ing. - spoluřešitel
Sýkora Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Šedivá Soňa, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šindelář Michal, Ing. - spoluřešitel
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zemčík Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Výsledky

MYNÁŘ, Z.; VÁCLAVEK, P.; BLAHA, P. Synchronous Reluctance Motor Parameter and State Estimation Using Extended Kalman Filter and Current Derivative Measurement. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, vol. 68, no. 3, p. 1972-1981. ISSN: 0278-0046.
Detail

LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A. Transfer Learning for Deep Convolutional Neural Network from RGB to IR Domain. 2020.
Detail

MIHÁLIK, O. Reconstruction of Non-Uniformly Sampled Signals Using Gerchberg-Papoulis Method. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2020. p. 136-140. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

MICHALÍK, D. Driver Behaviour Analysis Method Using Vehicle Driving Simulator. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 371-375.
Detail

SÝKORA, T. SMART MOVING STORAGE CONVEYOR. Proceedings of the 26th STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 382-386. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KOZUBÍK, M. INTERPRETING CONSTRAINTS IN FINITE CONTROL SET MODEL PREDICTIVE CONTROL. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 356-360. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

ŠOLC, F., ANDĚL, L. Ke stoletému výročí slova robot. Automa, 2020, roč. 26, č. 4, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.
Detail

BOŠTÍK, O. SEMI-SUPERVISED DEEP LEARNING APPROACH FOR BREAKING GEOCACHING CAPTCHAS. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020 - Selected papers. 1. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 166-170. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

BILÍK, Š. HONEY BEE (APIS MELLIFERA) COLONY MONITORING METHODS WITH A POTENTIAL APPLICATION OF THE MACHINE INTELLIGENCE METHODS. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2020. p. 351-355. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KÁRSKÝ, V. COMPARISON OF DISCRETIZATION METHODS. In PROCEEDINGS OF 26TH STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 377-381. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KRATOCHVÍLA, L. COMPUTING PLATFORMS FOR DEEP LEARNING TASK IN COMPUTER VISION. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 171-175. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

ZEMČÍK, T. Pedestrian Detector Domain Shift Robustness Evaluation, and Domain Shift Error Mitigation Proposal. In Proceedings II of the 27th student EEICT selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 181-187. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

KREJČÍ, J. SIMULATIONS AND MEASUREMENT OF ACOUSTIC EMISSION EFFECTS. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1st. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. p. 146-150. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

BARTÍK, O. THE TWO-MASS SYSTEM PARAMETER IDENTIFICATION WITH LEVENBERG-MARQUARDT ALGORITHM. In Proceedings II of the 26th student EEICT 2020 selected papers. 2020. p. 151-155. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

JIRGL, M.; BOŘIL, J.; JALOVECKÝ, R. Statistical Evaluation of Pilot’s Behavior Models Parameters Connected to Military Flight Training. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 17, p. 1-13. ISSN: 1996-1073.
Detail

FRIML, D. QUALITY IMPROVEMENT OF LQG CONTROL USING H∞ OPTIMIZATION. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 80-83. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

KUNZ J. FIR filter resonance compensation for random vibration generation. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1st. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. p. 156-160. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

DOSEDĚL, M.; HAVRÁNEK, Z. Comparison of Performance of Machine Learning Methods for Bearing Faults Classification Using Time-Domain Features. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1st edition. New York: IEEE, 2020. p. 140-146. ISBN: 978-1-7281-5602-6.
Detail

BARTÍK, O. An algebraic approach for the motion control of the two-mass system. In USB Proceedings IECON 2020 The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2020. p. 100-105. ISBN: 978-1-7281-5413-8.
Detail

Matous Hybl. Design and Development of a Handheld Robot Controller with Telepresence Capabilities. In Proceedings II of the 26th STUDENTEEICT 2020. 2020. p. 90-94. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

Matous Hybl. Using Ryze Tello UAVs in Multi-Robot Systems. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1. 2020. p. 84-89. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. Predicting Safety Logic Device Solutions via Decision Trees and Rules Algorithms. In Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference (ICCC). High Tatras, Slovakia: IEEE, 2020. p. 1-7. ISBN: 978-1-7281-1951-9.
Detail

CHROMÝ, A.; ŽALUD, L. The RoScan Thermal 3D Body Scanning System: Medical Applicability and Benefits for Unobtrusive Sensing and Objective Diagnosis. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 22, p. 1-22. ISSN: 1424-8220.
Detail

Štohlová Putnová L., Štohl R. The assignment success for 22 horse breeds registered in the Czech Republic: The machine learning perspective. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2021, vol. 66, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1212-1819.
Detail

SÝKORA, T.; HUSÁK, M.; BENEŠL, T.; BAŠTÁN, O. Automatic generation of a PLC controller based on a control system-identified model. Journal of Electrical Engineering, 2021, vol. 72, no. 2, p. 78-88. ISSN: 1335-3632.
Detail

LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A.; ŽALUD, L.; RAHTU, E. Fully Automated DCNN-Based Thermal Images Annotation Using Neural Network Pretrained on RGB Data. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 4, p. 1-23. ISSN: 1424-8220.
Detail

ARM, J.; BENEŠL, T.; MARCOŇ, P.; BRADÁČ, Z.; SCHRÖDER, T.; BELYAEV, A.; WERNER, T.; BRAUN, V.; KAMENSKÝ, P.; ZEZULKA, F.; DIEDRICH, C.; DOHNAL, P. Automated Design and Integration of Asset Administration Shells in Components of Industry 4.0. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 6, p. 1-20. ISSN: 1424-8220.
Detail

KUNZ, J.; FIALKA, J.; PIKULA, S.; BENEŠ, P.; KREJČÍ, J.; KLUSÁČEK, S.; HAVRÁNEK, Z. A New Method to Perform Direct Efficiency Measurement and Power Flow Analysis in Vibration Energy Harvesters. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 7, p. 1-19. ISSN: 1424-8220.
Detail

MICHALÍK, D.; JIRGL, M.; ARM, J.; FIEDLER, P. Developing an Unreal Engine 4-Based Vehicle Driving Simulator Applicable in Driver Behavior Analysis-A Technical Perspective. Design for Transport Safety, 2021, vol. 7, no. 2, p. 1-17. ISSN: 2313-576X.
Detail

BOŠTÍK, O. SEMI-SUPERVISED APPROACH TO TRAIN CAPTCHA LETTER POSITION DETETOR. In Proceedings of the 27nd Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 436-440. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

BILÍK, Š.; KRATOCHVÍLA, L.; LIGOCKI, A.; BOŠTÍK, O.; ZEMČÍK, T.; HÝBL, M.; HORÁK, K.; ŽALUD, L. Visual Diagnosis of the Varroa Destructor Parasitic Mite in Honeybees Using Object Detector Techniques. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 8, p. 2764-2780. ISSN: 1424-8220.
Detail

KRATOCHVÍLA, L. TECHNIQUES FOR AVOIDING MODEL OVERFITTING ON SMALL DATASET. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 451-456. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

BILÍK, Š. Feature space reduction as data preprocessing for the anomaly detection. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 415-419. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

ŠOLC, F.,ANDĚL, L. První československé průmyslové roboty. DVT, Dějiny věd a techniky, 2020, roč. LIII, č. 4, s. 245-264. ISSN: 0300-4414.
Detail

SÝKORA, T. SMART HOME WIRED ARCHITECTURE. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. p. 420-424. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

MIHÁLIK, O. Demystifying Band-Limited Extrapolation. Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 576-580. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

HUSÁK, M. IN-BED POSTURE CLASSIFICATION. STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

LIGOCKI, A. EVALUATIONOFTHENEURALNETWORKOBJECT DETECTIONINMULTI-MODALIMAGES. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 156-160. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

ZEMČÍK, T. Overview of Approaches to Multisensor Fusion as used in ADAS and AV. In Proceedings I of the 26th Student EEICT 2020; General Papers. Brno: Vysoké učené Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 387-391. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

DOSEDĚL, M. MATLAB IMPLEMENTATION OF MULTILAYER PERCEPTRON FOR BEARING FAULTS CLASSIFICATION. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 161-165. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

MICHALÍK, D. A Unity Based Industrial Process Simulation Controlled via Virtual PLC. Proceedings of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

SKALSKÝ, M. FIBER-COUPLED FABRY-PÉROT INTERFEROMETRIC SENSOR: ANALYSIS AND MODELLING. In Proceedings II of the 27th STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 166-170. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

SKALSKÝ, M.; FIALKA, J.; KOPEČNÝ, L.; HAVRÁNEK, Z. Scale-Factor Stability Control Technique for Closed-Loop All-Fiber Interferometric Optical Gyroscope. In 2021 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL). IEEE, 2021. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-5099-4.
Detail

KREJČÍ, J. INFLUENCE OF PIEZOELECTRIC MATERIAL PROPERTIES ON IMPEDANCE CHARACTERISTIC AND IMPROVEMENTS OF CALIBRATION EQUIPMENT. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 General Papers. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. 426-430. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

ŠINDELÁŘ, M. CALIBRATION OF PRECISION ROTARY TABLE USING LASER INTERFEROMETER SYSTEM. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1st Edition. Brno: 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KÁRSKÝ, V. COMPARISON OF METHODS FOR IMPULSE RESPONSE COMPUTATION. In PROCEEDINGS OF 27TH STUDENT EEICT 2021. 2021. p. 431-435. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

ŠTOHLOVÁ PUTNOVÁ, L.; ŠTOHL, R.; ERNST, M.; SVOBODOVÁ, K. A Microsatellite Genotyping-Based Genetic Study of Interspecific Hybridization between the Red and Sika Deer in the Western Czech Republic. Animals, 2021, vol. 11, no. 6, p. 1-16. ISSN: 2076-2615.
Detail

KOZUBÍK, M. Finite Control Set Based on the Voltage Vector Representation of Switching State. In Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 2021. p. 394-398. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

FRIML, D. DERIVATION AND PRACTICAL COMPARISON OF RECURSIVE LS AND TLS SYSTEM IDENTIFICATION METHODS. PROCEEDINGS I OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021. 2021. p. 404-409. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

DVORSKÝ, P. DATA CONCENTRATOR. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. s. 227-230. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

ARM, J.; FIEDLER, P.; BAŠTÁN, O. Offline Access to a Vehicle via PKI-Based Authentication. In Computer Safety, Reliability, and Security. SAFECOMP 2021 Workshops. SAFECOMP 2021. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2021. p. 76-88. ISBN: 978-3-030-83905-5.
Detail

JIRGL, M.; JALOVECKÝ, R. Comparison of Pilots' Abilities Connected with Military Flight Training using Simulation Technologies. In 2021 8th International Conference on Military Technologies, ICMT 2021 - Proceedings. IEEE, 2021. p. 1-5. ISBN: 978-166-543-724-0.
Detail

HUSÁK, M.; KACZMARCZYK, V.; BAŠTÁN, O.; BENEŠL, T. Application of body posture recognition algorithm in IoT smart mattress. In Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021. Polsko: Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021, 2021. p. 52-55. ISBN: 978-1-6654-2164-5.
Detail

SÝKORA, T.; BENEŠL, T.; MIHÁLIK, O. Conversion of KPIs depending on the profitability of production. Rzeszow, Poland: 2021. ISBN: 978-1-6654-2164-5.
Detail

LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A.; ŽALUD, L. Robotic Template Library. Journal of Open Research Software, 2021, vol. 9, no. 1, p. 25-32. ISSN: 2049-9647.
Detail

LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A.; ŽALUD, L. Brno Urban Dataset: Winter Extension. Data in Brief (Online), 2022, vol. 40, no. 1, p. 1-10. ISSN: 2352-3409.
Detail

KOZUBÍK, M.; FRIML, D. Differential Evolution Based Nonlinear Model Predictive Speed Control of PMSM Implemented on GPU. In Proceedings of 2021 IEEE 30th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE). IEEE, 2021. p. 01-06. ISBN: 978-1-7281-9023-5.
Detail

FRIML, D.; KOZUBÍK, M.; VÁCLAVEK, P. On Improving TLS Identification Results Using Nuisance Variables with Application on PMSM. In IECON 2021 – 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2021. p. 1-6. ISBN: 978-1-6654-3554-3.
Detail

DVORSKÝ, P.; FIEDLER, P. Increasing resilience of an embedded design. In Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021. Polsko: Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021, 2021. p. 42-45. ISBN: 978-1-6654-2164-5.
Detail

JALOVECKÝ, R.; BOŘIL, J.; JIRGL, M. Testing Pilots' Responses on Flight Simulators - Current Status. In New Trends in Aviation Development 2021 - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. p. 59-65. ISBN: 978-166-541-342-8.
Detail

MIHÁLIK, O.; FIEDLER, P. Means of Obtaining Mamdani Fuzzy Model of Car Driver’s Dynamics. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 243-247. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

ČELKO, J.; MIHÁLIK, O. McRuer Models for Human-Machine Systems. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 43-46. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

NOVIK, S.; MIHÁLIK, O. Analysis of Car Drivers’ Behaviour and Driving Style. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 47-50. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

ČERNÍK, M.; MIHÁLIK, O. Heat Exchanger Regulation. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 59-62. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

PISKOŘ, D.; MIHÁLIK, O.; SÝKORA, T.; ARM, J. A Fuzzy Controller for a Wind Tunnel Model. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 212-215. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

KANIOK, V.; SÝKORA, T. Smart home model. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 17-20. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

MAŘAS, M.; SÝKORA, T. Ice cube feeder. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 106-109. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

ČAMBÁL, R.; SÝKORA, T. Automatic check for the certification label. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 112-115. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

BILÍK, Š.; HORÁK, K. SIFT and SURF based feature extraction for the anomaly detection. In Proceedings I of the 28 th Conference STUDENT EEICT 2022 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 459-464. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

NOVOTNÝ, J.; BENEŠL, T. Modular control system. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 126-130. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

MASLOWSKI, J.; BENEŠL, T. Asset Administration Shell for PLC. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 49-52. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

BITTNER, J.; BENEŠL, T. Advanced SCARA robot control system. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 170-174. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

DVORSKÝ, P.; FIEDLER, P.; BAŠTÁN, O. Complex systems resilience qualification. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 383-387. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

BENEŠL, T.; KACZMARCZYK, V.; SÝKORA, T.; ARM, J.; DVORSKÝ, P.; HUSÁK, M.; MARCOŇ, P.; BRADÁČ, Z. Asset Administration Shell-manufacturing processes energy optimization. In 17th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022. p. 334-339. ISSN: 2405-8963.
Detail

HUSÁK, M.; KACZMARCZYK, V.; BAŠTÁN, O.; ARM, J. Disadvantage of the FDM method for printing protective masks against COVID-19 and solution. In 17th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Sarajevo: ELSEVIER, 2022. p. 13-18. ISSN: 2405-8963.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BAŠTÁN, O.; HUSÁK, M.; BENEŠL, T.; BRADÁČ, Z. Robotic platform equipped with machine learning. In 17th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Sarajevo: Elsevier, 2022. p. 380-386. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; BAŠTÁN, O.; MIHÁLIK, O.; BRADÁČ, Z. Measuring the Performance of FreeRTOS on ESP32 Multi-Core. In 17th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Sarajevo: Elsevier, 2022. p. 292-297. ISSN: 2405-8963.
Detail

HORELIČAN, T. Utilizability of Navigation2/ROS2 in Highly Automated and Distributed Multi-Robotic Systems for Industrial Facilities. In 17th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Sarajevo: ELSEVIER, 2022. p. 109-114. ISSN: 2405-8963.
Detail

ŠIMEK, M.; ARM, J. Horticulture IoT module. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 225-228. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

SÝKORA, O.; ARM, J. Application for Formal Testing of PLC Program. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 53-56. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

ČERNOCKÝ, P.; ARM, J. Demonstrative ManufacturingSystem Controlled by MES Utilizing AAS. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 102-105. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

NOSEK, J.; ARM, J. Testbed for virtual commissioning of PLC system. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 94-97. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

BOCH, J.; HUSÁK, M. Batch process in connection with industry 4.0. In PROCEEDINGS I OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electronic Engineering and Communication, 2022. p. 89-93. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

ŠRÁMEK, J.; BAŠTÁN, O. Door Control Module. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 120-125. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

HOUDEK, V.; BAŠTÁN, O. Asset Administration Shell for the operator. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 98-101. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

KACZMARCZYK, V.; BENEŠL, T.; ARM, J.; MARCOŇ, P.; ZEZULKA, F.; JIRSA, J.; VENKRBEC, L. Revisiting the Role of Manufacturing Execution Systems in Industry 4.0. In 17th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022. p. 151-157. ISSN: 2405-8963.
Detail

MARCOŇ, P.; JIRSA, J.; VENKRBEC, L.; ZEZULKA, F.; BENEŠL, T.; KACZMARCZYK, V.; ARM, J. An Experimental Training Production Line to Demonstrate the Basics of Industry 4.0. In 17th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2022 — Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 17-19 May 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022. p. 139-144. ISSN: 2405-8963.
Detail

ZEMČÍK, T.; HORÁK, K. On Bayer demosaicing impact on image sharpness in lens quality assessment. In PROCEEDINGS II OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electronic Engineering and Communication, 2022. p. 291-296. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

JIRGL, M.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Human Driver Performance Assessment based on HiLCPS Concept. In Proceedings on 17th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDES). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Elsevier, 2022. p. 345-350. ISSN: 2405-8963.
Detail

MANCL, V.; BENEŠ, P. Influence of shielding on the dependence of capacitance of planar capacitor on a distance of a measured object. In 17th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems – PDeS 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Sarajevo, Bosna a Hercegovina: Elsevier, 2022. p. 158-163. ISSN: 2405-8963.
Detail

MANCL, V.; BENEŠ, P. Optimization of electrostatic simulation by utilization of distribution equations with emphasis on design of capacitance sensors of inhomogeneity distance. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General Papers. Proceedings II of the Conference STUDENT EEICT. 1st Edition. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. p. 373-377. ISBN: 978-80-214-6029-4. ISSN: 2788-1334.
Detail

KÁRSKÝ, V.; TŮMA, M. Design PID Controllers Using Generalized Laguerre Functions. Radioengineering, 2022, vol. 31, no. 3, p. 390-397. ISSN: 1805-9600.
Detail

ZEZULA, L. IPMSM DRIVE SYSTEM PARAMETERS TUNING - AN ANALYTIC SOLUTION. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 69-72. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

KLUSÁČEK, S.; FIALKA, J.; HAVRÁNEK, Z.; BENEŠ, P. Methods to Measure Thermal Depolarization Effects in Piezoelectric Active Ring Elements for Diagnostic Sensors. In Proceedings of the 28th International Congress on Sound and Vibration. 1. Singapore: Society of Acoustics, 2022. p. 1-8. ISBN: 978-981-18-5070-7.
Detail

PONČÁK, M.; PETYOVSKÝ, P. Innovation of the laboratory exercises for course Embedded Systems. In PROCEEDINGS I OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 179-182. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

ARM, J.; DVORSKÝ, P.; FIEDLER, P.; FALCOU, C.; ORLICKÝ, J. Safety and Security of the Car-Sharing System. In IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDES). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022. p. 121-126. ISSN: 2405-8963.
Detail

MLČOCH, A.; BENEŠ, P. Thermoanemometric flow sensor control using pulse width modulation. In PROCEEDINGS II OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering Communication, 2022. p. 154-157. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

KOZUBÍK, M.; VÁCLAVEK, P.; GARCÍA DE MADINABEITIA, I. Adaptivity Schemes for Model Predictive Speed Control of PMSM. In Proceedings of IECON 2022 – 48th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2022. ISBN: 978-1-6654-8025-3.
Detail

MIHÁLIK, O.; SÝKORA, T.; JIRGL, M.; FIEDLER, P. Identifikace dynamického modelu lidského operátora – II: Optimalizační problém. Sborník příspěvků z 20. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2022. 1. Brno: Univerzita obrany, 2022. s. 114-122. ISBN: 978-80-7582-472-1.
Detail

JIRGL, M.; MIHÁLIK, O.; SÝKORA, T.; BRADÁČ, Z. Identifikace dynamického modelu lidského operátora – I: Struktury modelů a jejich parametry. Sborník příspěvků z 20. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2022. 1. Brno: Univerzita obrany, 2022. s. 61-69. ISBN: 978-80-7582-472-1.
Detail

NOVÁK, V. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

FRIML, D.; VÁCLAVEK, P. Bayesian Inference of Total Least-Squares With Known Precision. In Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control. IEEE, 2022. p. 1-6. ISBN: 978-1-66-546761-2.
Detail

SKALSKÝ, M.; HNIDKA, J.; HAVRÁNEK, Z. Improvement of the Temperature Stability of the Erbium-Doped Superfluorescent Fiber Source by Tuning the Reflectivity of the Fiber End. JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 2023, vol. 41, no. 6, p. 1843-1850. ISSN: 1558-2213.
Detail

LÁZNA, T.; GÁBRLÍK, P.; SLÁDEK, P.; JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Unmanned Aircraft System-Based Radiological Mapping of Buildings. In 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Proceedings of the International Conference on Intelligent Robots and Systems (Online). IEEE, 2022. p. 1794-1801. ISBN: 978-1-6654-7927-1. ISSN: 2153-0866.
Detail

NAVRATIL, T. Accelerometer-Based Monitoring of Steering Wheel Angle. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 13-16. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

SKALSKÝ, O.; PIKULA, S. System for verification of the signal quality dependence of a laser vibrometer. In PROCEEDINGS I OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 51-54. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

BENEŠL, T.; MARČONEK, M. New home procedure on scara manipulator. PROCEEDINGS I OF THE 29TH STUDENT EEICT 2023 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 99-102. ISBN: ISBN 978-80-214-6153.
Detail

BENEŠL, T.; ŠTÍPEK, M. SCARA robot, program functions and use case. PROCEEDINGS I OF THE 29TH STUDENT EEICT 2023 General papers. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 152-155. ISBN: ISBN 978-80-214-6153.
Detail

BENEŠL, T.; SUKDOLÁK, M. Greenhouse manipulator. PROCEEDINGS I OF THE 29TH STUDENT EEICT 2023 General papers. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 91-94. ISBN: ISBN 978-80-214-6153.
Detail

FICEK, D.; RICHTER, M. Pose estimation and tracking for sign language recognition. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 116-119. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

HÝBL, M.; LIGOCKI, A.: DCMotor-firmware; DCMotor-firmware. https://github.com/robotics-but/dcmotor-firmware. URL: https://github.com/robotics-but/dcmotor-firmware. (software)
Detail

HÝBL, M.; BURIAN, F.; LIGOCKI, A.: km3-rs; KM3-rs. https://github.com/robotics-but/km3-rs. URL: https://github.com/robotics-but/km3-rs. (software)
Detail

HUSÁK, M.; BAŠTÁN, O.; KACZMARCZYK, V.; ARM, J.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; ZOUHAR, J.: BUT-H2; Polomaska VUT H2. UAMT-FEKT-VUT. URL: https://www.vutbr.cz/mask. (prototyp)
Detail

HORÁK, K.; ZEMČÍK, T.: FEEC-DCI-MVG/2020/PedCycPckg; SW package for analysis ML algorithms in ADAS systems. ÚAMT FEKT. URL: http://vision.uamt.feec.vutbr.cz/data/MVG_RD_results_list.php. (software)
Detail

HORÁK, K.: MVG_2022_ARPP; Augmented Reality Workplace. T12, SD2.91. URL: http://vision.uamt.feec.vutbr.cz/data/MVG_RD_results_list.php. (funkční vzorek)
Detail

ZEMČÍK, T.; HORÁK, K.; KRATOCHVÍLA, L.; BILÍK, Š.: MVG_2021_MTDL; Multisensor Traffic Data-logger. T12, SE2.145. URL: http://vision.uamt.feec.vutbr.cz/data/MVG_RD_results_list.php. (funkční vzorek)
Detail

BILÍK, Š.; HORÁK, K.; ZEMČÍK, T.; KRATOCHVÍLA, L.; LIGOCKI, A.: MVG_2021_BVI; Bee Visual Inspector. T12, SE2.145. URL: http://vision.uamt.feec.vutbr.cz/data/MVG_RD_results_list.php. (funkční vzorek)
Detail

BILÍK, Š.; KRATOCHVÍLA, L.; HORÁK, K.; LUKASZCZYK, J.; ZEMČÍK, T.: MVG_2021_ADPST; AnDetPilot Software Tool. T12, SE2.145. URL: http://vision.uamt.feec.vutbr.cz/data/MVG_RD_results_list.php. (software)
Detail

LIGOCKI, A.; GÁBRLÍK, P.; HÝBL, M.; LÁZNA, T.; ŽALUD, L.: Karel a |Auanema, Robot2020; Robotický exponát na výzstavu Robot2020 pro Technické muzeum. Technické muzeum Brno. (funkční vzorek)
Detail