Profesorská řízení
Jméno Fakulta Obor Řízení
doc. Ing. Jiří Adámek, CSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 01.12.1999 - 01.04.2001
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teoretická elektrotechnika 18.06.2003 - 01.06.2004
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Biomedicínské inženýrství 14.09.2020 - 07.06.2022
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 27.04.2016 - 19.06.2017
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Igor Ballo, DrSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 12.09.2001 - 01.11.2002
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. Fakulta stavební Geodézie a kartografie 26.03.2018 - 17.05.2019
Zastaveno

doc. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teoretická elektrotechnika 06.12.2006 - 05.11.2007
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnická a eletronická technologie 31.10.2007 - 30.04.2010
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. Fakulta stavební Soudní inženýrství 03.06.2002 - 10.11.2003
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická kybernetika 01.09.2023
probíhající

doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teoretická elektrotechnika 17.03.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Karel Bartušek, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně Teoretická elektronika 06.12.2006 - 05.11.2007
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 28.11.2011 - 11.06.2013
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. František Buňka, Ph.D. Fakulta chemická Potravinářská chemie /Food Chemistry/ 15.06.2016 - 14.06.2018
Ukončeno jmenováním

Doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teleinformatika 25.07.2022 - 14.09.2023
Zastaveno

doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnika a komunikační technologie 11.11.2023
probíhající

doc. Ing. Jiří Burša, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 04.03.2010 - 01.02.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Fakulta chemická Chemie a technologie ochrany životního prostředí 21.10.2013 - 17.05.2016
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jaroslav Čech, CSc. Fakulta strojního inženýrství Strojírenská technologie 23.05.2002 - 10.11.2003
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Vladimír Čech, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 13.01.2006 - 16.04.2007
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 06.05.2022 - 18.05.2023
Ukončeno jmenováním

doc. Dr. Ing. Jan Černocký Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 21.10.2019 - 15.12.2021
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Biomedicínské inženýrství 21.09.2020 - 07.06.2022
Ukončeno jmenováním

doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 23.06.2021 - 29.11.2022
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Josef Daněček, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná matematika 14.05.2004 - 01.11.2005
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Libor Dědek, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teoretická elektrotechnika 16.05.2001 - 15.05.2002
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jarmila Dědková, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teoretická elektrotechnika 06.12.2006 - 05.11.2007
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 16.04.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 18.11.2002 - 01.06.2004
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. Fakulta podnikatelská Odvětvová ekonomika a management 22.03.2002 - 01.06.2004
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Petr Dostál, CSc. Fakulta podnikatelská Ekonomika a management 11.11.2009 - 08.12.2010
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná matematika 29.09.2008 - 30.04.2010
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 04.04.2016 - 19.06.2017
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 23.10.2019 - 08.05.2021
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 10.05.2000 - 01.04.2001
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná matematika 22.06.2000 - 01.10.2001
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Petr Dub, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 06.10.2004 - 01.11.2005
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. Fakulta stavební Vodní hospodářství a vodní stavby 03.12.2012 - 01.03.2014
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jan Eliáš, Ph.D. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 04.10.2021 - 18.05.2023
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jaroslav Fiala, CSc. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 24.09.2001 - 01.11.2002
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teoretická elektrotechnika 07.03.2014 - 19.09.2014
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 20.12.2005 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miloslav Filka, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teleinformatika 26.11.2009 - 08.12.2010
Ukončeno jmenováním

doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Ústav soudního inženýrství Soudní inženýrství 11.01.2024
probíhající

doc. Ing. Rudolf Foret, CSc. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 23.09.2004 - 01.11.2005
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Jan Franců, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná matematika 17.05.2004 - 01.11.2005
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 09.10.2006 - 05.11.2007
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. Fakulta chemická Chemie a technologie ochrany životního prostředí 15.04.1999 - 17.05.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teoretická elektrotechnika 08.11.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Eric Daniel Glowacki, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Biomedicínské inženýrství 14.09.2022
probíhající

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, Ph.D. Fakulta architektury Kmenový obor: Architektura a urbanismus 16.02.2021 - 18.05.2023
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnická a elektronická technologie 29.11.2010 - 16.11.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 16.02.2024
probíhající

doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teleinformatika 01.09.2022 - 14.09.2023
Zastaveno

Doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Informační bezpečnost 04.10.2023
probíhající

doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. Fakulta stavební Management stavebnictví 30.06.2021 - 17.06.2022
Zastaveno

doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 23.11.2005 - 06.11.2006
Ukončeno jmenováním

doc. MgA. Daniel Hanzlík Fakulta výtvarných umění Výtvarná tvorba 13.10.2015
probíhající

doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 28.01.2005 - 06.11.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Mgr. Vladimír Havlík Fakulta výtvarných umění Výtvarná tvorba 11.01.2019 - 15.12.2020
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 16.06.2010 - 01.02.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Adam Herout, Ph.D. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 09.10.2014 - 01.11.2015
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Fakulta stavební Pozemní stavby 05.12.2016 - 14.06.2018
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. Fakulta stavební Vodní hospodářství a vodní stavby 09.03.2005 - 11.06.2013
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 03.12.2007 - 02.03.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 31.10.2013 - 19.09.2014
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Milan Horáček, CSc. Fakulta strojního inženýrství Strojírenská technologie 10.09.2007 - 01.11.2008
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jaroslav Horský, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 27.04.2011 - 01.02.2012
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Pavol Hrdlovič, DrSc. Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Makromolekulární chemie 30.03.2000 - 01.10.2001
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. arch. Petr Hrůša Fakulta architektury architektura a urabanismus 17.10.2013 - 19.09.2014
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnická a elektronická technologie 04.03.2019 - 15.12.2021
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 16.11.2021 - 18.05.2023
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 10.05.2011 - 01.02.2012
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 01.11.2001 - 01.05.2003
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Fakulta stavební Pozemní stavby 03.12.2012 - 01.03.2014
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. Fakulta chemická Chemie a technologie ochrany životního prostředí 21.01.2015 - 02.12.2016
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. Fakulta stavební Vodní hospodářství a vodní stavby 30.06.2021 - 18.05.2023
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. Fakulta chemická Chemie a technologie ochrany životního prostředí 08.10.2013 - 01.05.2015
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 22.11.2023
probíhající

doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 02.05.2018 - 23.05.2019
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 06.03.2023
probíhající

doc. Ing. Pavel Jura, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická kybernetika 09.03.2005 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 29.09.2011 - 11.06.2013
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 20.06.2019 - 08.05.2021
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. Fakulta stavební Teorie a konstrukce staveb 10.04.2007 - 20.05.2008
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. Fakulta chemická Materiálové inženýrství 30.04.2000 - 01.04.2001
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 25.09.2013 - 19.09.2014
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miroslav Kasal, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 08.12.2004 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 03.09.2023
probíhající

doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnika a komunikační technologie 23.02.2024
probíhající

Kelemenová Alice, doc. RNDr., CSc. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 21.12.2006 - 25.05.2007
Zastaveno

doc. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 20.05.2011 - 16.11.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnická a elektronická technologie 19.03.2014 - 19.11.2014
Zastaveno

doc.Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnická a elektronická technologie 11.04.2018 - 17.06.2020
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. Fakulta chemická Fyzikální chemie 13.09.2013 - 01.05.2015
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Fakulta podnikatelská Ekonomika a management 05.06.2015 - 17.05.2016
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnická a elektronická technologie 09.05.2012 - 11.06.2013
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jan Kolařík, DrSc. Fakulta chemická Makromolekulární chemie 15.04.1999 - 01.11.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. arch. Ivan Koleček Fakulta architektury architektura 05.04.2005 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 13.12.2022
probíhající

doc. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 21.11.2000 - 15.05.2002
Ukončeno jmenováním

doc. Dr. Ing. Zdeněk Kolka Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 31.10.2007 - 01.11.2008
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teleinformatika 08.03.2017 - 18.12.2019
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. Fakulta stavební Geodezie a kartografie 11.03.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Dr. Vojtěch Koráb, MBA Fakulta podnikatelská Odvětvová ekonomika a management 03.10.2007 - 02.03.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Fakulta stavební Management stavebnictví 16.04.2021 - 07.06.2022
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teleinformatika 30.10.2017 - 23.05.2019
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 04.03.2002 - 01.05.2003
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. Fakulta architektury Urbanismus 29.07.2003 - 01.06.2004
Ukončeno jmenováním

doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. Fakulta chemická chemie a technolog. ochrany živ. prostředí 05.09.2014 - 20.10.2015
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. Fakulta chemická Makromolekulární chemie 30.09.2021 - 29.11.2022
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. Fakulta chemická Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 14.10.2022 - 18.05.2023
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 05.11.2014 - 17.05.2016
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. Fakulta chemická Fyzikální chemie 24.09.2018 - 08.05.2021
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 26.11.2020 - 07.06.2022
Ukončeno jmenováním

doc. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 24.11.2008 - 08.12.2010
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 01.10.2007 - 02.03.2009
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná matematika 11.11.2015 - 19.06.2017
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. Fakulta chemická Chemie a technologie ochrany životního prostředí 30.09.2019 - 08.05.2021
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 08.10.2008 - 08.12.2010
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Lubomír Lapčík, CSc. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 12.04.2002 - 01.05.2003
Ukončeno jmenováním

doc. Dr. Ing. Josef Lazar Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 20.11.2011 - 01.03.2014
Ukončeno jmenováním

doc. Ing.David Lehký, Ph.D. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 23.02.2021 - 29.11.2022
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. Fakulta chemická Fyzikální chemie 20.01.2023
probíhající

doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 12.04.2005 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Alexandre Lomtatidze, DrSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná matematika 30.09.2013 - 19.09.2014
Ukončeno jmenováním

Lórenc Róbert, doc. Ing., CSc. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 23.05.2011 - 16.11.2012
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Karel Maca, Dr. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 04.03.2010 - 24.06.2011
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 17.12.2003 - 01.05.2005
Ukončeno jmenováním

Malik Aamir Saeed, doc., Ph.D. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 21.11.2022
probíhající

doc. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 03.11.2014 - 02.12.2016
Ukončeno jmenováním

doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná matematika 02.12.2020 - 12.04.2021
Zastaveno

doc. RNDr. Alexander Meduna, CSc. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 02.11.2004 - 01.11.2005
Ukončeno jmenováním

Doc. Ing, Jiří Mekyska, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnika a komunikační technologie 26.02.2024
probíhající

doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Fakulta podnikatelská Ekonomika a management 27.12.2018 - 15.12.2020
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Mišurec, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technolgoií Teleinformatika 15.02.2016 - 19.06.2017
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. Fakulta stavební Teorie a konstrukce pozemních staveb 27.03.2012 - 11.06.2013
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. Fakulta podnikatelská Odvětvová ekonomika a management 10.12.1999 - 01.11.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Vladislav Musil, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnická a elektronická technologie 24.03.1999 - 17.05.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Fakulta podnikatelská Ekonomika a management 24.05.2022 - 02.06.2023
Zastaveno

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 23.05.2022 - 29.11.2023
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Pavel Neužil, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teleinformatika 08.03.2017 - 23.05.2019
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Drahomír Novák, DrSc. Fakulta stavební Teorie a konstrukce staveb 08.02.2002 - 01.05.2003
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 02.09.2008 - 30.04.2010
Ukončeno jmenováním

doc.Ing. Miloslav Novotný, CSc. Fakulta stavební Pozemní stavby 08.03.2011 - 16.11.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 01.09.2017 - 07.06.2022
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. arch. Alois Nový, CSc. Fakulta architektury Architektura 19.03.2002 - 01.05.2003
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 06.09.2010 - 16.11.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. Fakulta chemická Makromolekulární chemie 15.04.1999 - 17.05.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. Fakulta stavební Pozemní stavby 20.06.2018 - 17.06.2020
Ukončeno jmenováním

doc. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou Fakulta chemická Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 26.09.2011 - 11.06.2013
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 19.11.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Pozemní stavby 18.02.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 06.12.2007 - 02.03.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc. Fakulta chemická Fyzikální chemie 27.05.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. arch. Petr Pelčák Fakulta architektury Architektura 14.11.2006 - 20.05.2008
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. Fakulta stavební Pozemní stavby 19.01.2022 - 29.11.2023
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Jiří Petráček, Dr. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 04.03.2010 - 24.06.2011
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jindřich Petruška, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 01.09.2005 - 06.11.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Slavomír Pirkl, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 14.06.1999 - 01.11.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Fakulta strojního inženýrství Strojírenská technologie 16.05.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Antonín Píštěk, CSc. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 10.11.1999 - 01.11.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická kybernetika 24.03.1999 - 17.05.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 08.04.2005 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 07.11.2022
probíhající

doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná matematika 08.04.2015 - 02.12.2016
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 01.12.2009 - 02.07.2011
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Roman Prokop, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická kybernetika 18.06.2003 - 01.06.2004
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 08.12.2004 - 01.11.2005
Ukončeno jmenováním

doc.Ing. Petr Ptáček, Ph.D. Fakulta chemická Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 26.04.2017 - 04.12.2018
Ukončeno jmenováním

doc. Dr. Ing. Zbyněk Raida Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 11.12.2002 - 10.11.2003
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Fakulta podnikatelská Odvětvová ekonomika a management 12.09.2003 - 01.06.2004
Ukončeno jmenováním

doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Teleinformatika 23.10.2019 - 15.12.2021
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miroslav Raudenský, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná mechanika 20.02.2008 - 02.03.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská Ekonomika a management 01.10.2010 - 01.02.2012
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 03.04.2023
probíhající

doc. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 13.10.2003 - 15.10.2004
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jaromír Říha, CSc. Fakulta stavební Vodní hospodářství a vodní stavby 26.08.2002 - 01.06.2004
Ukončeno jmenováním

Doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnika a komunikační technologie 15.02.2024
probíhající

doc. Ing. Petr Sáha, CSc. Fakulta chemická Materiálové inženýrství 15.04.1999 - 17.05.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 26.10.2009 - 24.06.2011
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 04.12.2023
probíhající

doc. Ing. Milan Sigmund, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 06.12.2006 - 05.11.2007
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Skalický, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 29.03.2000 - 01.04.2001
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. Fakulta podnikatelská Odvětvová ekonomika a management 23.05.2003 - 01.06.2004
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 20.02.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc.RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. Fakulta chemická Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 05.09.2014 - 19.06.2017
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 03.10.2007 - 01.11.2008
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miloš Starý, CSc. Fakulta stavební Vodní hospodářství a vodní stavby 24.01.2005 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. arch. Milan Stehlík, CSc. Fakulta architektury Architektura 11.10.2005 - 06.11.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D. Fakulta podnikatelská Ekonomika a management 16.05.2023
probíhající

doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Fakulta podnikatelská Ekonomika a management 28.03.2022 - 03.11.2023
Zastaveno

doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. Fakulta chemická Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 18.04.2018 - 17.06.2020
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Pavel Šandera, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 11.04.2005 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 18.02.2008 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 07.04.2004 - 01.05.2005
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. Fakulta stavební Pozemní stavby 26.04.2022 - 18.05.2023
Ukončeno jmenováním

doc.Ing.arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Fakulta architektury Architektura a urbanismus 14.06.2019 - 25.06.2021
Zastaveno

doc. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. Fakulta architektury Architektura 02.04.2002 - 10.11.2003
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Fakulta podnikatelská Ekonomika a management 02.01.2020 - 08.05.2021
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Josef Šlapal, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná matematika 08.09.1999 - 01.11.2000
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 26.04.2000 - 01.10.2001
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. František Šolc, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická kybernetika 12.11.2003 - 15.10.2004
Ukončeno jmenováním

doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. Fakulta architektury Kmenový obor: Architektura a urbanismus 06.09.2021 - 18.05.2023
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 08.09.2022 - 14.09.2023
Zastaveno

Doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnika a komunikační technologie 01.11.2023
probíhající

doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 26.02.2008 - 30.04.2010
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Fakulta stavební Teorie a konstrukce staveb 07.05.2001 - 15.05.2002
Ukončeno jmenováním

doc.Ing. Josef Štětina, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 23.02.2015 - 17.05.2016
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jan Šulc, CSc. Fakulta stavební Vodní hospodářství a vodní stavby 22.03.2005 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Otakar Švábenský, CSc. Fakulta stavební Geodezie a kratografie 24.06.2005 - 02.05.2006
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miroslav Švéda, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Výpočetní technika a informatika 17.10.2001 - 15.05.2002
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 28.02.2011 - 01.02.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 04.03.2019 - 08.05.2021
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Pavel Tománek, CSc. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 11.03.1999 - 01.11.2000
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Martin Trunec, Dr. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 04.03.2010 - 24.06.2011
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Karel Tuza, CSc. Fakulta stavební Pozemní stavby 19.06.2017 - 04.12.2018
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. Fakulta architektury Urbanismus 20.04.2010 - 01.02.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická kybernetika 07.11.2012 - 19.09.2014
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Vala, CSc. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 15.10.2007 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Martin Vala, Ph.D. Fakulta chemická Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 29.01.2021 - 29.11.2022
Ukončeno jmenováním

doc. Dr.techn.Ing. Michal Varaus Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 29.09.2020 - 07.06.2022
Ukončeno jmenováním

Ing. Viliam Vatrt, DrSc. Fakulta stavební Geodézie a kartografie 25.05.2012 - 01.03.2014
Ukončeno jmenováním

doc. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Fakulta chemická Chemie a technologie ochrany životního prostředí 24.10.2002 - 10.11.2003
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 24.11.2008 - 30.04.2010
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 23.03.2004 - 01.11.2005
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Fakulta chemická Fyzikální chemie 03.05.2016 - 19.06.2017
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Bohumil Vlach, CSc. Fakulta strojního inženýrství Materiálové vědy a inženýrství 21.05.2001 - 01.11.2002
Ukončeno jmenováním

doc.Ing. Marek Vochotka, Ph.D., MBA Fakulta podnikatelská rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ekonomika a management 03.01.2017 - 04.12.2018
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 22.03.2010 - 01.02.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektrotechnická a eletronická technologie 21.04.2004 - 01.05.2005
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D. Fakulta stavební Konstrukce a dopravní stavby 30.03.2012 - 01.03.2014
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. arch. Robert Votický Fakulta architektury Architektura 12.12.2005 - 18.09.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Konstrukční a procesní inženýrství 02.08.2021 - 29.11.2022
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Fakulta chemická Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 01.09.2012 - 01.03.2014
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Otakar Wilfert, CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Elektronika a sdělovací technika 06.12.2006 - 05.11.2007
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. Fakulta stavební Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 30.06.2021 - 18.05.2023
Ukončeno jmenováním

doc. PhDr. Pavel Zatloukal Fakulta architektury Architektura 05.06.2003 - 15.10.2004
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. Fakulta stavební Vodní hospodářství a vodní stavby 05.11.2018 - 15.12.2020
Ukončeno jmenováním

Zelinka Ivan, doc. Ing., Ph.D. Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 16.05.2006 - 31.01.2007
Zastaveno

doc. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství Aplikovaná fyzika 11.02.2008 - 02.03.2009
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. Fakulta strojního inženýrství Strojírenská technologie 18.11.2008 - 30.04.2010
Ukončeno jmenováním

doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík Fakulta informačních technologií Výpočetní technika a informatika 23.05.2011 - 16.11.2012
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Fakulta podnikatelská Ekonomika a management 09.03.2022
probíhající

doc. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. Fakulta chemická Materiálové inženýrství 25.10.2004 - 01.11.2005
Ukončeno jmenováním

doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická kybernetika 20.04.2015 - 17.05.2016
Ukončeno jmenováním

Kontaktní osoby

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Pavlačková, Ph.D.