Profesorská řízení

 • doc. Ing. Jiří Adámek, CSc.

  Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

  Zahájení řízení: 01.12.1999 Jmenován: 01.04.2001

 • doc. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Teoretická elektrotechnika

  Zahájení řízení: 18.06.2003 Jmenován: 01.06.2004

 • Bajer Miroslav, doc. Ing., CSc.

  Fakulta stavební

  Obor: Konstrukce a dopravní stavby

  Zahájení řízení: 27.04.2016 Jmenován: 19.06.2017

 • doc. Ing. Igor Ballo, DrSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Aplikovaná mechanika

  Zahájení řízení: 12.09.2001 Jmenován: 01.11.2002

 • doc. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Elektrotechnická a eletronická technologie

  Zahájení řízení: 31.10.2007 Jmenován: 30.04.2010

 • doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

  Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Soudní inženýrství

  Zahájení řízení: 03.06.2002 Jmenován: 10.11.2003

 • doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Teoretická elektrotechnika

  Zahájení řízení: 17.03.2008 Jmenován: 18.09.2009

 • doc. Ing. Karel Bartušek, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Teoretická elektronika

  Zahájení řízení: 06.12.2006 Jmenován: 05.11.2007

 • doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Aplikovaná mechanika

  Zahájení řízení: 28.11.2011 Jmenován: 11.06.2013

 • Buňka František, doc. Ing., Ph.D.

  Fakulta chemická VUT v Brně

  Obor: Potravinářská chemie /Food Chemistry/

  Zahájení řízení: 15.06.2016 Jmenován: 14.06.2018

 • doc. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Aplikovaná mechanika

  Zahájení řízení: 04.03.2010 Jmenován: 01.02.2012

 • doc. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Materiálové inženýrství

  Zahájení řízení: 25.05.1998 Jmenován: 15.10.1999

 • Čáslavský Josef, doc. Ing., CSc.

  Fakulta chemická

  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

  Zahájení řízení: 21.10.2013 Jmenován: 17.05.2016

 • doc. Ing. Jaroslav Čech, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Strojírenská technologie

  Zahájení řízení: 23.05.2002 Jmenován: 10.11.2003

 • doc. RNDr. Vladimír Čech, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Aplikovaná fyzika

  Zahájení řízení: 13.01.2006 Jmenován: 16.04.2007

 • doc. Dr. Ing. Jan Černocký

  Fakulta infromačních technologií

  Obor: Výpočetní technika a informatika

  Zahájení řízení: 21.10.2019

 • doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

  Fakulta strojního inženýrství

  Obor: Aplikovaná fyzika

  Zahájení řízení: 23.06.2021

 • doc. RNDr. Josef Daněček, CSc.

  Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Aplikovaná matematika

  Zahájení řízení: 14.05.2004 Jmenován: 01.11.2005

 • doc. Ing. Libor Dědek, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Teoretická elektrotechnika

  Zahájení řízení: 16.05.2001 Jmenován: 15.05.2002

 • doc. Ing. Jarmila Dědková, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Obor: Teoretická elektrotechnika

  Zahájení řízení: 06.12.2006 Jmenován: 05.11.2007

Odpovědnost: Ing. Zdeňka Pavlačková, Ph.D.