prof. Dr. Ing.

Pavel Zemčík

FIT – děkan

+420 54114 1150, +420 54114 1217
dekan@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

Kontakty

ORCID iD 0000-0001-7969-5877
Researcher IDG-6439-2010
Scopus ID6507084407

Fakulta informačních technologií

děkan

AdresaBožetěchova 2, Královo Pole, 61266, Brno, Česká republika
E-mail zemcik@fit.vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 1150
+420 54114 1217
Telefon+420 54114 1150
Místnost02-C/204 (Božetěchova 2, Brno 61266)

Ústav počítačové grafiky a multimédií, profesor

AdresaBožetěchova 2, Královo Pole, 61266, Brno, Česká republika
E-mailzemcik@fit.vutbr.cz
Telefon+420 54114 1217
Fax+420 5 4114 1270
Místnostviz web http://www.fit.vutbr.cz/~zemcik

Kolegium děkana FIT, děkan

Vědecká rada, předseda

Rada magisterského studijního programu Informační technologie a umělá inteligence, předseda

Průmyslová rada FIT, člen

Oborová rada doktorských studijních programů, člen

Rada bakalářského studijního programu, člen

Členové komisí pro SZZ, předseda

Školitelé doktorského studijního programu, člen pracovní skupiny

Vysoké učení technické v Brně

Kolegium rektora, děkan Fakulty informačních technologií

Vědecká rada VUT, člen vědecké rady

Rada pro operační programy, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.