Professorships procedures

 • doc. Ing. Jiří Adámek, CSc.

  Faculty of Civil Engineering

  Branch: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

  Procedure opening: 01.12.1999 Datum jmenování: 01.04.2001

 • doc. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

  Faculty of Electrical Engineering and Communication

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 18.06.2003 Datum jmenování: 01.06.2004

 • doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Branch: Biomedicínské inženýrství

  Procedure opening: 14.09.2020 status: processing

 • doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

  Fakulta stavební

  Branch: Konstrukce a dopravní stavby

  Procedure opening: 27.04.2016 Datum jmenování: 19.06.2017

 • doc. Ing. Igor Ballo, DrSc.

  Faculty of Mechanical Engineering

  Branch: Aplikovaná mechanika

  Procedure opening: 12.09.2001 Datum jmenování: 01.11.2002

 • doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

  Fakulta stavební

  Branch: Geodézie a kartografie

  Procedure opening: 26.03.2018 Procedure stopped: 17.05.2019

 • doc. Ing. Karel Bartušek, DrSc.

  Faculty of Electrical Engineering and Communication

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 06.12.2006 Datum jmenování: 05.11.2007

 • doc. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.

  Faculty of Electrical Engineering and Communication

  Branch: Elektrotechnická a eletronická technologie

  Procedure opening: 31.10.2007 Datum jmenování: 30.04.2010

 • doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

  Faculty of Civil Engineering

  Branch: Soudní inženýrství

  Procedure opening: 03.06.2002 Datum jmenování: 10.11.2003

 • doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc.

  Faculty of Electrical Engineering and Communication

  Branch: Teoretická elektrotechnika

  Procedure opening: 17.03.2008 Datum jmenování: 18.09.2009

 • doc. Ing. Karel Bartušek, CSc.

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

  Branch: Teoretická elektronika

  Procedure opening: 06.12.2006 Datum jmenování: 05.11.2007

 • doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

  Faculty of Mechanical Engineering

  Branch: Aplikovaná mechanika

  Procedure opening: 28.11.2011 Datum jmenování: 11.06.2013

 • doc. Ing. František Buňka, Ph.D.

  Fakulta chemická

  Branch: Potravinářská chemie /Food Chemistry/

  Procedure opening: 15.06.2016 Datum jmenování: 14.06.2018

 • doc. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

  Fakulta strojního inženýrství

  Branch: Aplikovaná mechanika

  Procedure opening: 04.03.2010 Datum jmenování: 01.02.2012

 • doc. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

  Faculty of Mechanical Engineering

  Branch: Materiálové inženýrství

  Procedure opening: 25.05.1998 Datum jmenování: 15.10.1999

 • doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

  Fakulta chemická

  Branch: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

  Procedure opening: 21.10.2013 Datum jmenování: 17.05.2016

 • doc. Ing. Jaroslav Čech, CSc.

  Faculty of Mechanical Engineering

  Branch: Strojírenská technologie

  Procedure opening: 23.05.2002 Datum jmenování: 10.11.2003

 • doc. RNDr. Vladimír Čech, CSc.

  Faculty of Mechanical Engineering

  Branch: Aplikovaná fyzika

  Procedure opening: 13.01.2006 Datum jmenování: 16.04.2007

 • doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.

  Faculty of Mechanical Engineering

  Branch: Aplikovaná fyzika

  Procedure opening: 06.05.2022 status: processing

 • doc. Dr. Ing. Jan Černocký

  Faculty of Information Technology

  Branch: Výpočetní technika a informatika

  Procedure opening: 21.10.2019 Datum jmenování: 15.12.2021

Responsibility: Ing. Zdeňka Pavlačková, Ph.D.