Detail oboru

Inženýrská mechanika a biomechanika

FSIZkratka: M-IMBAk. rok: 2011/2012

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 10.4.2013

Profil

Cílem studia je zvládnutí nejmodernějších výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles a jejich využití při hodnocení životnosti a provozní spolehlivosti strojních soustav. Ve výpočtové oblasti jde zejména podrobné seznámení s teorií i praktickým využitím MKP v aplikaci na statické a dynamické pevnostní výpočty, včetně nelineárních, stabilitních a nestacionárních problémů. V oblasti experimentální mechaniky pak je možno získat osobní praktické zkušenosti v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Charakter studia dává absolventům vysokou odbornou adaptabilitu, což umožňuje jejich úspěšné působení v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků řady oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních zahraničních společností.
Absolvent má také možnost dalšího studia a získání vědecké hodnosti PhD v navazujícím doktorském programu Inženýrská mechanika s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RS1CAD systémy Ics5PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
REMExperimentální mechanikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 39ano
RMAMatematika - Vybrané statěcs5PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
RIVMKP v inženýrských výpočtechcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RPMPočítačové metody mechaniky v dynamicecs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0PPRPrůmyslový projekt (M-IMB, M-MET)cs5Povinně volitelnýklPX - 1201ano
RZETeorie dynamických soustav, modelování a experimentcs5Povinně volitelnýklP - 261ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RS2CAD systémy IIcs5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
RNUNelineární úlohy mechaniky v MKPcs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
RMEVybrané matematické metody v mechanicecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
RZIZáklady technické diagnostikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
RZTZáklady teorie spolehlivostics5PovinnýklP - 39 / CPP - 26ano
RBABiomechanika Ics5Povinně volitelnýzkP - 392ano
RPOPohonové soustavycs (en)5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C2b - 132ano
RPCPřetvárné a degradační procesycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 132ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RMOMechanika kompozitůcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RMSMezní stavy a spolehlivostcs5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 13ano
RSOStochastická mechanikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RTKTenkostěnné konstrukcecs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RTITvůrčí metody v inženýrstvícs5PovinnýzkP - 13ano
RBKBioakustikacs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 131ne
RBIBiomechanika IIcs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 131ano
RVHVibrace a hlukcs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 131ano
RVDVybrané statě z dynamikycs (en)5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 131ne
RK0Konstitutivní vztahy materiálu ve výpočtovém modelovánícs3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / CPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RDPDiplomový projekt (M-IMB)cs (en)5PovinnýVD - 156ano
RRSRotorové soustavycs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
RD8Seminář k diplomové práci (M-IMB)cs (en)5PovinnýC1 - 26 / CPP - 26ano
RBMBiomechanika IIIcs (en)5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 132ano
RDBDatabázové systémycs5Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 132ne
RITInterakce těles s tekutinoucs5Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 132ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
2 1 RBA, RPO, RPC
1 1 0PPR, RZE
2 2 RBM, RDB, RIT
1 2 RBK, RBI, RVH, RVD