Detail předmětu

Základy technické diagnostiky

FSI-RZIAk. rok: 2011/2012

Studenti budou seznámeni se základy technické diagnostiky.
Předmět je zaměřen na teoretickou analýzu a budou prezentovány výsledky z technické praxe.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o metodách technické diagnostiky a s
jejich aplikací v technické praxi.

Prerekvizity

Znalost základů kmitání soustav kontinua Znalost základů experimentální modální analýzy Znalost základů akustiky Znalost základů měření vibrací

Doporučená nebo povinná literatura

Janoušek a kol.: Technická diagnostika, , 0
Janoušek a kol.: Technická diagnostika, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se bude skládat z testu a ústní zkoušky. Test se skládá z
10 otázek, každá otázka je hodnocena 2 body. Podmínkou úspěšného
vykonání zkoušky je min. zisk 10 bodů. Ústní část je doplňující a
je zaměřena zejména na aplikaci metod a přístupů v technické praxi.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty se základy technické diagnostiky, metodami,
přístupy k analýze. Rovněž v rámci cvičení budou studeni seznámeni
s technickými aplikacemi a přímo na některých měřeních budou
ukázány aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je nutná. Neúčast nemůže být nahrazena s jinou skupinou. V případě dlouhodobé neúčasti je nutná konzultace s vyučujícím a neúčast lze kompenzovat zadáním specielních prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do technické diagnostiky
2. Analýza signálů
3. Základní pojmy technické diagnostiky
4. Metody technické diagnostiky - vibrodiagnostika
5. Metody technické diagnostiky - akustická diagnostika
6. Metody technické diagnostiky - tribodiagnostika, ultrazvuková diagnostika
7. Modální analýza
8. Modální analýza - přístrojové vybavení
9. Technické aplikace - Diagnostika elektrárenských celků
10. Technické aplikace - Diagnostika rotačních strojů
11. Technické aplikace - Diagnostika leteckých motorů
12. Technické aplikace - Diagnostika ložisek
13. Technické aplikace - Analýza intenzity zvuku

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Analýza signálů
2 Vibrodiagnostika
3 Akustická diagnostika
4 Tribodiagnostika
5 Ultrazvuková diagnostika
6 Modální analýza
7 Diagnostika elektrárenských celků
8 Diagnostika rotačních strojů
9 Diagnostika leteckých motorů
10 Diagnostika lopatek turbin a kompresirů
11 Diagnostika ložisek
12 Analýza intenzity zvuku
13 Zápočet