Detail předmětu

CAD systémy I

FSI-RS1Ak. rok: 2011/2012

Předmět seznamuje studenty s moderními technologiemi a postupy používanými v procesu vývoje a konstrukce výrobku. V úvodu je vymezen pojem počítačová podpora konstruování a jeho zařazení do etap výrobního procesu. Je vysvětleno rozdělení systémů CAD do kategorií a objasněny možnosti využití jednotlivých kategorií s ohledem na způsob práce a nástroje, které obsahují. Součástí předmětu je seznámení s možnostmi vzájemné spolupráce konstrukčních pracovišť s využitím počítačových sítí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o možnostech systémů CAD v procesu vývoje a konstrukce.

Prerekvizity

Základní vědomosti z oblasti konstrukce strojních součástí a uzlů Znalost ovládání počítače

Doporučená nebo povinná literatura

SALOMON, D. Computer Graphics and Geometric Modeling. Springer, 1999. 833 s. ISBN 0-387-98682-0
MURRAY, J.D; VANRYPER W. Ecyklopedie grafických formátů – druhé vydání. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1997. 917 s. ISBN 80-7226-033-2.
McMahon, Ch., Browne, J. CAD/CAM – principles, practice and manufacturing management. 2.vyd. Harlow: Pearson Edication Limited. 1998. 643s. ISBN 0-2001-17819-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen v případě, kdy student bude pravidelně docházet do výuky a splní níže uvedené požadavky.
Student odevzdá na konci semestru vypracovaný semestrální projekt:
1. 3D digitální model
2. výkresovou dokumentaci (sestavy a podsestav) na formátech výkresu velikosti min. A2 v papírové formě
3. závěrečnou zprávu v papírové formě včetně citací
4. čtyři referenční obrázky ve formátu PNG nebo JPG (rozlišeni min. 1600x1080)
Vše také na jednom CD se jménem autora(ů), názvem projektu, rokem a skupinou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět teoreticky i prakticky seznámí studenty s principy počítačové podpory konstruování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s vyučujícím. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-MET , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Virtuální realita - základní principy
Virtuální realita - práce ve virtuálním prostředí
Virtuální realita - 2D stereoskopie
Virtuální realita - 3D stereoskopie
Virtuální realita - systém CONDUIT
Virtuální realita - 3D Studio Max
Virtuální realita - Pro/E Wildfire
Motion capture - systém VICON

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Autodesk Inventor – ovládání
Autodesk Inventor – 3D operace
Autodesk Inventor – 3D operace
Autodesk Inventor – sestavy
Autodesk Inventor – výkresy
Autodesk Inventor – plošný modelář
Vypracování konstrukčního zadání s využitím systémů Autodesk Inventor
SolidWorks – ovládání
SolidWorks – 3D operace
SolidWorks – 3D operace
SolidWorks – 3D sestavy
SolidWorks – výkresy
Vypracování konstrukčního zadání s využitím systémů SolidWorks