Detail předmětu

Tvůrčí metody v inženýrství

FSI-RTIAk. rok: 2011/2012

Posluchači jsou seznámeni se základními poznatky z oblasti procesu myšlení se zaměřením na kreativní způsob myšlení, který je dán v podstatných rysech do protikladu s myšlením konvenčním. V duchu systémového přístupu jsou rozčleněny a analyzovány metody tvůrčího myšlení a bariéry tvořivosti. Je provedena typologie osobnosti a typologie temperamentu. Posluchači jsou seznámeni se základy obecné etiky a etiky speciální, se zaměřením na etiku vědeckého poznávání, etiku dialogu a etiku podnikání. Systémově jsou obeznámeni s nejnovějšími přístupy k řešení inženýrských problémů, konkrétně s paralelním inženýrství, s počitačovými podporami, s reengineeringem, s počitačově integrovanou výrobou, s bezpečnostním inženýrstvím, s mechatronickým přístupem a na obecné úrovni pojatou logistikou.

Výsledky učení předmětu

Získání základních vědomostí z oblasti psychologie osobnosti, tvůrčích metod myšlení a týmoví práce ve vztahu k emoční inteligenci.

Prerekvizity

Předpokladem jsou poznatky na úrovni střední školy z oblasti filozofie, psychologie a biologie. Dále základní poznatky ze systémové metodologie, z tvorby technických objektů a modelování. Bylo by vhodné, kdyby tento předmět byl přednášen i v součinnosti s psychologií osobnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Janíček: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. 2004
Goleman David: Práce s emoční inteligencí. Columbus,Praha, 2000.
Pokorný Jiří: Myslet kreativně. CERM Brno, 2004.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Prověření znalostí formou testu a ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je předat informace o psychologii osobnosti, tvůrčích metodách tvorby technických objektů, emoční inteligenci a problematice týmové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách se nevyžaduje, znalosti se kontrolují zkouškou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Základy psychologie osobnosti.
2.Motivace (zaměřenost) osobnosti.
3.Psychické procesy.
4.Emoce a osobnost.
5.Systémové pojetí tvořivosti ve vztahu k tvorbe TO.
6.Intuitivní metody tvořivého myšlení.
7.Systematické metody tvořivého myšlení.
8.Struktura a vymezení bariér tvořivosti.
9.Systémové pojetí emoční inteligence.
10.Soudobé pojetí pracovních týmů a týmové práce.
11.Systémové pojetí psychologie osobnosti.
12.Biologické aspekty osobnosti.
13.Faktory ovlivňující osobnost.