Detail předmětu

Přetvárné a degradační procesy

FSI-RPCAk. rok: 2011/2012

Základní vlastnosti, chování a stavba technických materiálů. U kovových materiálů, krystalická struktura. Vliv struktury na elastickou a plastickou deformaci. Poruchy v krystalické struktuře. Vyjádření tenzoru deformace a tenzoru napjatosti. Základy tenzorového počtu. Podmínky plasticity. Teorie malých plastických deformací a teorie tečení.

Výsledky učení předmětu

Vyjádření napjatosti a deformace v tenzorovém tvaru. Základních znalostí z tenzorového počtu. Vyjádření tenzorových veličin v indexovém tvaru. Teorie plasticity, historie a formulace podmínek plasticity.

Prerekvizity

Znalost základních pojmů pružnosti a pevnosti (napětí, hlavní napětí, deformace, obecný Hookeův zákon). Základy teorie mezních stavů (podmínky plasticity a křehké pevnosti).

Doporučená nebo povinná literatura

Plánička F. Kuliš Z. Základy teorie plasticity

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení.
Kvalitní vypracování zadaných úloh.
Úspěšné zvládnutí testu základních znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zopakovat stavbu kovových materiálů. U kovových materiálů vysvětlit příčiny přetvárných a degradačních procesů. Seznámit studenty s teoriemi plasticity. Vyjádření základních vztahů v tenzorovém tvaru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je vyžadována. Omluvená neúčast se nahrazuje samostatným vypracováním úloh podle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura kovových materiálů. Příčiny deformace.
2. Krystalická mřížka základních technických kovů. Mullerovy indexy.
3. Zopakování napjatosti a deformace. Pojmy, vztahy, zákonitosti.
4. Vyjádření tenzoru napjatosti a deformace.
5. Ortogonální transformace souřadnic.
6. Tenzory a tenzorový počet.
7. Základní tenzorové operace.
8. Elasticita krystalu a polykrystalických látek
9. Podmínky plasticity.
10. Ověřování podmínek plasticity
11. Teorie malých pružně plastických deformací
12. Teorie plastického tečení.
13. Algoritmus pružně plastické úlohy – MKP.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura kovových materiálů. Příčiny deformace.
2. Krystalická mřížka základních technických kovů. Mullerovy indexy.
3. Zopakování napjatosti a deformace. Pojmy, vztahy, zákonitosti.
4. Vyjádření tenzoru napjatosti a deformace.
5. Ortogonální transformace souřadnic.
6. Tenzory a tenzorový počet.
7. Základní tenzorové operace.
8. Elasticita krystalu a polykrystalických látek
9. Podmínky plasticity.
10. Ověřování podmínek plasticity
11. Teorie malých pružně plastických deformací
12. Teorie plastického tečení.
13. Algoritmus pružně plastické úlohy – MKP.