Detail předmětu

CAD systémy II

FSI-RS2Ak. rok: 2011/2012

Kurz navazuje na prakticke zkusenosti a teoretické základy systemu CAD ziskane v predmetu CAD systemy I. Studenti se seznami se systemy CAD vyssi kategorie. Prakticky si overi zpusoby tvorby objemovych modelu, sestav a vykresove dokumentace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti ziskaji nove dovednosti s praci se systemy CAD nejvyssi kategorie v oblasti vývoje, konstrukce a při rychlé výrobě prototypů.

Prerekvizity

Základní vědomosti z oblasti konstrukce strojních součástí a uzlů.

Doporučená nebo povinná literatura

SALOMON, D. Computer Graphics and Geometric Modeling. Springer, 1999. 833 s. ISBN 0-387-98682-0
: Casopisy zamerene na CAD a obecne vypocetni techniku
: Manualy k jednotlivym systemum CAD
McMahon, Ch., Browne, J. CADCAM – principles, practice and manufacturing management. 2.vyd. Harlow: Pearson Edication Limited. 1998. 643s. ISBN 0-2001-17819-2
ŽÁRA, J.; BENEŠ; B.; FELKEL, P. Moderní počítačová grafika. Brno: Computer Press, 1998. 433 s. ISBN 80-7226-049-9

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen v případě, kdy student bude pravidelně docházet do výuky a splní níže uvedené požadavky.
Student odevzdá na konci semestru vypracovaný semestrální projekt:
1. 3D digitální model
2. závěrečnou zprávu s popisem a výsledky MKP analýzy v papírové formě
3. prezentaci ve formátu PowerPoint
4. prezentační barevný poster v digitální formě velikost min. A2
Vše také na jednom CD se jménem autora, názvem projektu, rokem a skupinou.
Zkouška bude udělena na základě vypracovaného testu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Vysvětlit způsob konstrukční práce s využitím nástrojů obsažených ve velkých systémech CAD.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s vyučujícím. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-MET , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

3D optická digitalizace - základní pojmy
3D optická digitalizace - polygonizace
3D optická digitalizace - primitiva
3D optická digitalizace - hardware
Výroba prototypů pomocí CNC obrábění
Rychlá výroba prototypů - vymezení pojmu
Rychlá výroba prototypů - technické vybavení, příprava dat
Rychlá výroba prototypů - exkurze do laboratoře
Reverzní inženýrství - vymezení pojmu, technické vybavení, zpracování dat

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

CATIA – ovládání
CATIA – 3D operace
CATIA – 3D operace
CATIA – výkresy
CATIA – sestavy
Vypracování konstrukčního zadání s využitím systémů CATIA
Pro/E Wildfire – ovládání
Pro/E Wildfire – 3D operace
Pro/E Wildfire – výkresy
Pro/E Wildfire – sestavy
Reverzní inženýrství – system ATOS, TRITOP
Rychlá výroba prototypů – 3D tisk
Vypracování konstrukčního zadání s využitím systémů Pro/E Wildfire