Detail specializace

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2023/2024

Program: Architektura a urbanismus

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Panelová sídliště v ČR - domov nebo dočasné bydlení?

  Panelová sídliště v České republice (na Slovensku) představují poměrně vyhledávanou formu bydlení. Na základě dat (např. údajů ze sčítání obyvatel v posledních dekádách) lze analyzovat trendy jejich vývoje a ty konfrontovat s potřebami místní komunity. Představují sídliště stabilní domov nebo spíše dočasnou formu bydlení s příslušnými nároky na takovou lokalitu?

  Školitel: Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.

 2. Proaktivní humanitární prostor

  Výzkum zaměřený na aktuální otázky vycházející z reálných potřeb marginalizovaných skupin obyvatel v prostředí aktivně podporovaném humanitární pomocí. Na základě studia případových studií a reálných situací popis problémů spojených s organizací dočasných obytných struktur v postižených oblastech světa. Na základě sestavení přehledu hlavních aktérů, problémů kterým čelí, příležitostí a poučení z referenčních příkladů řešení podpory obyvatel, návrh scénářů budoucího vývoje, nástrojů jejich realizace s ohledem na rozvoj společnosti, znalostní a surovinové základny a principy udržitelnosti.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 3. Proměny kulturní krajiny podél společné hranice JM-NÖ 1950-2050 (Znojemsko a Podyjí)

  Téma je zaměřeno na proměny osídlení a krajiny v jihomoravském pohraničí po 2. světové válce až po současnost a nejistou predikci budoucnosti (rozvojový potenciál pro 30 let - 2050). Program, sledované informace a data se budou zabývat podstatnými jevy v kulturní krajině na pozadí politických a společenských změn, které zásadně měnily strukturu osídlení i krajiny, demografii, způsob hospodaření a mnoho dalšího. Zásadní změny osídlení i krajiny jsou spojeny zejména se změnami vlastnictví pozemků i nemovitostí v průběhu sledovaného období. Časovým rámcem tématu je poválečný stav a následné etapy celospolečenských změn 1950 – 1990, 1990 – 2020 a 2020 – 2050. Územní rámec tématu jsou katastry obcí postižených odsunem německy mluvícího obyvatelstva na Znojemsku

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 4. Proměny sídel podél společné hranice jižní Moravy a Dolního Rakouska 1950-2050

  Téma je zaměřeno na proměny sídel v jihomoravském a dolnorakouském pohraničí od 2. světové války do současnosti a predikci budoucnosti. Budou analyzovány jevy, které zasáhly do struktury sídel, osídlení, hospodářských pozemků i krajiny. Předpokládá se např. provedení analýzy demografického vývoje v posledních dekádách, kdy jsou na české i rakouské straně k dispozici srovnatelná data.

  Školitel: Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.

 5. Revitalizace církevních staveb a areálů pro sekularizovanou společnost

  Hledání nových aktuálních konceptů pro obnovu a revitalizaci církevních objektů a areálů v novém společenském a urbánním kontextu. Téma je zaměřeno na zhodnocení potenciálu stávajících nevyužívaných nebo málo využívaných církevních staveb a areálů novými funkcemi při zachování jejich kulturní, architektonické a urbánní hodnoty.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 6. Typologie soudobého města a vesnice

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst, venkovského osídlení a krajiny nové požadavky. Vyhoví naše sídla a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti? Bude to kompaktní nebo zahradní město?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 7. Typologie soudobého města a vesnice

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst, venkovského osídlení a krajiny nové požadavky. Vyhoví naše sídla a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti? Bude to kompaktní nebo zahradní město?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 15 / P - 26 / K - 8ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / C1 - 26ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D012Obhajoba disertační prácecs0Povinný-ano