Detail předmětu

Rozvoj měst a regionů

FA-DU1Ak. rok: 2023/2024

Předmět "Rozvoj měst a regionů" se zabývá teoretickými aspekty sídelního rozvoje v nových společných podmínkách. Je podrobně sledován přechod současného města a regionu typického sídelní dělbou práce v město a region konzumní a jsou rozebírány předpoklady a podmínky, které povedou k vyšší formě tj. k městu a regionu volného času. Analyzovány jsou dopady urbanistického rozvoje na jednotlivé funkčně provozní složky a na prostorovou strukturu města a navazujícího (suburbánního) území. Sledovány jsou změny a dopady na současnou civilizovanou krajinu počátku 3.tisíciletí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Vstupní znalosti

Nezbytné jsou znalosti z dějin architektury a urbanismu a územního plánování. Důležitý je všeobecný přehled (filosofie, historie, politika, společenské aspekty).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude udělena za předpokladu odevzdání seminární práce v odpovídající úrovni a stanoveném termínu a po úspěšném absolvování testu v e_learningu.
Vypracovat seminární práci na aktuální téma.
Nastudovat e_learning předmětu.
Absolvovat test e:learningu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit zejména teoretické znalosti studentů doktorského studia o nové informace z urbanistické oblasti, které souvisejí s novými společenskými podmínkami a naším vstupem do EU. Sledovány jsou změny a dopady na současnou civilizovanou krajinu počátku 3. tisíciletí. Cílem je rozebrat a definovat proces přechodu současného města a regionu typického sídelní dělbou práce v město a region konzumní a poté v město a region volného času. K cílům rovněž patří analýza dopadu urbanistického rozvoje na jednotlivé funkčně provozní složky a na prostorovou strukturu města vč. suburbánního území.
Získaní přehledu a nových informací v teorii sídelního rozvoje na počátku 3. tisíciletí.
Získání kontextuálních znalostí na pochopení souvislostí problematiky rozvoje soudobých sídel.
Získaní informací o soudobých trendech udržitelného sídelního rozvoje.
Získaní schopnosti analyzovat dopady urbanistického rozvoje na jednotlivé funkčně provozní složky.
Získaní schopnosti analyzovat dopady urbanistického rozvoje na prostorovou strukturu města a navazujícího (suburbánního) území.

Základní literatura

Maier, K. Čtyroký, J.: Ekonomika územního rozvoje, GRADA 2000 (CS)
Hrůza, J.: Slovník soudobého urbanismu, Odeon, Praha 1977 (CS)
Komrska J., Boháč B.: Aktuální vývoj teorie urbanismu a nové trendy v prostorovém plánování. Bratislava - Newcastle - Grenoble - Hannover, 2000, ISBN 80-88999-01-4 (CS)
Short, J.R.: Lidská sídla, Nakladatelský dům OP, Praha, 1994 (CS)

Doporučená literatura

Hrůza J., Svět měst. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-1808-3 (CS)
Minguet J.M. (Ed.): Green City contemporary urban design, MONSA 2013, ISBN-13: 978-8415223818 (EN)
Jacobs, J.: Smrt a život amerických velkoměst, MOXNOX 2013, ISBN 978-80-905064-4-2 (CS)
Krejčí V. a kol.: Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup. 2002 (CS)
Mostafavi M.: Ecological Urbanism, Lars Mueller publisher 2011, ISBN: 978-3-03778-467-9 (EN)
Gehl. J.: Život mezi budovami, Partnerství, 2000, (CS)
Maier, K.: Urbanistická čítanka, ČKA Praha 2002 (CS)
Mauer, E., Musil,J.: Zrod velkoměsta, PASEKA 2002 (CS)
PONZINI Davide:Transnational Architecture and Urbanism - Rethinking How Cities Plan, Transform, and Learn. Published June 2, 2020 by Routledge, 320 Pages 43 B/W Illustrations. ISBN 9780415787925 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky. Urbanistický a regionální rozvoj
2. Urbanistický rozvoj a jeho předpoklady I (přírodní, demografické, sociálně kulturní)
3. Urbanistický rozvoj a jeho předpoklady II (územní, technické, ekonomické
4. Seminář I. Předpoklady urbanistického rozvoje vybraného města a regionu
5. Proměny města a osídlení ve 20. století
6. Moderní město a region - vývoj, pojetí a budoucnost
7. Zásady urbanistické koncepce města a regionu, program a strategie rozvoje
8. Seminář II. Urbanistická koncepce a rozvoj vybraného města a regionu
9 Funkční a provozní organizace města a regionu (bydlení, občanská vybavenost, výroba)
10 Funkční a provozní organizace města a regionu (rekreace, zeleň technická infrastruktura)
11 Prostorové uspořádání města a regionu
12 Aktuální téma – povodně a ochrana urbanizovaného území
13 Seminář III. Zásady rozvoje a funkčně provozní organizace vybraného města a regionu

1. Problémy největších měst (megalopole) s jejich dopady na životní prostředí a současnou civilizovanou krajinu.
2. Základní charakteristiky udržitelného města a regionu.
3. Klíčové zdroje aneb energetická a vodní bezpečnost a využívání odpadu.
4. Mobilita, doprava a infrastruktura v udržitelném městě.
5. Sociální aspekty měst ovlivňované životním prostředím, ekonomické aspekty a samospráva,
socio-kulturní a bezpečnostní rizika skladby měst.
6. Potravinová bezpečnost, nemoci a zelené plochy.
7. Prostorové uspořádání udržitelného města, ekologické plánování, referenční příklady.
8. Předpoklady a podmínky vedoucí k městu a regionu volného času (města budoucnosti).

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor