Detail předmětu

Architektonický prostor

FA-DA3Ak. rok: 2023/2024

Předmět rozvíjí znalosti v oblasti teorie architektonického prostoru. Doktorand se při studiu seznámí s teoretickými i praktickými přístupy k tvorbě architektonického prostoru. Výstupem je individuálně zadaná seminární práce, zpracovávající vybrané prostorové aspekty s vazbou na vlastní disertační práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Vstupní znalosti

U studentů se předpokládají znalosti základních prostorových teorií a koncepcí utváření architektonického prostoru na úrovni absolventa VŠ architektonického zaměření. Předpokládá se schopnost číst anglicky psané texty a využívat elektronické informační zdroje.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě závěrečné prezentace semestrálního projektu.
Průběžné plnění úkolů min. na 50%, zpracování semestrálního projektu a jeho závěrečná prezentace.

Učební cíle

Student získá dovednost teoreticky analyzovat prostorové aspekty vybraného architektonického typu stavby, navázat na ověřené teorie architektonického prostorového řešení.
Student získá dovednost teoreticky analyzovat prostorové aspekty vybraného architektonického typu stavby, navázat na ověřené teorie architektonického prostorového řešení. Výstupem je individuálně zadaná seminární práce, zpracovávající vybrané prostorové aspekty s vazbou na vlastní disertační práci.

Základní literatura

BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Tran. Josef HRDLIČKA. B.m.: Malvern, 2009. ISBN 978-8086702-61-2. (CS)
ZUMTHOR, Peter. Atmosféry. Tran. Magdalena ŠTULCOVÁ. Archa, 2013 978-80-87545-22-5. (CS)
LAAN, H. van der. Architektonický prostor: patnáct naučení o povaze lidského obydlí. Zlín: Archa, 2012. 243 s. aArchitektura; sv. 9. ISBN 978-80-87545-13-3. (CS)
PHILLIPS, D. Daylighting: Natural Light in Architecture. 1st ed. B.m.: Architectural Press, 2004. ISBN  978-0750663236. (EN)

Doporučená literatura

REINHART, Christoph. Daylighting Handbook I: Fundalmentals, Designing with the Sun. 1st ed. B.m.: Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2014. ISBN 978-0692203637. (EN)
BUTTIKER, Urs and Louis I KAHN. Louis I. Kahn: Light and Space. 1st ed. B.m.: Watson-Guptill Pubns, 1995. ISBN 978-0823027736.  (EN)
HOLL, Steven. Paralaxa. Brno: Era - vydavatelství, 2003. ISBN 80-86517-68-3. (CS)
PALLASMAA, Juhani. Oči kůže: Architektura a smysly. Praha: Archa, 2012. ISBN 978-80-87545-10-2. (CS)
PHILLIPS, D. Space, time and light in architecture. Lighting Research and Technology [online]. 1975, vol. 7, no. 1, pp. 1–10. Retrieved z: doi:10.1177/096032717500700101 (EN)
STEANE, Mary Ann. The Architecture of Light: Recent Approaches to Designing with Natural Light [online]. B.m.: Routledge, 2012. ISBN 9780203715505. Retrieved z: doi:10.4324/9780203715505 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Interiér - vývoj /úvod, typy objektů, konstrukce/
Interiér - vývoj /úvod, typy objektů, konstrukce/
Interiér - historický /stručný přehled/
Interiér - současný /profilové příklady/
Interiér - nové směry /futurologie/
Mobiliář- historický /stručný přehled/
Mobiliář – současná tvorba
Mobiliář – současná tvorba
Mobiliář – konstrukce /mobiliář umělecký, průmyslová výroba/
Mobiliář – faktory ovlivňující tvorbu /historické, sociologické atd./
Složky interiérové tvorby – konstrukce, technologie, materiál atd.
Interiéry specifické /odborná – řídící pracoviště, doprava atd.
Aktuální téma /nové, netradiční přístupy k interiérové tvorbě/

Předmět rozvíjí znalosti v oblasti teorie architektonického prostoru. Doktorand se při studiu seznámí s teoretickými i praktickými přístupy k tvorbě architektonického prostoru. Výstupem je individuálně zadaná seminární práce, zpracovávající vybrané prostorové aspekty s vazbou na vlastní disertační práci.
Speciální rozšíření problematiky bude upraveno podle zaměření jednotlivých doktorských prací.

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor