Detail specializace

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2020/2021

Program: Architektura a urbanismus - N

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektonické elementy; prostor mezi veřejným a osobním

  Funkční celek souboru sociálních / společných vnitřních i vnějších domovních ne-veřejných i ne-privátních, primárně a normativně komunikačních ploch, jeho jednotlivé části a elementy; Důsledky procesů a jevů a vliv aspektů vitality a stability na uspořádání, formu, na substanci a její vystavěnost a na sociokulturní a socioekonomické aspekty;

  Školitel: Kiszka Josef, doc. Ing. arch.

 2. Architektonický jazyk

  Práce se zabývá architektonickým jazykem - tvaroslovím. Fenomén bude diskutován z uměleckého, technologického, historiografického, sociologického a psychologického stanoviska, s oporou v aktuální teorii oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 3. Determinismus a predefinice architektonické formy

  Určení a porovnáním apriorních přírodních a/nebo kulturních determinantů formy; Forma, tvářnost a tvarosloví architektury v globálním i místním měřítku a přírodní a/nebo kulturní determinanty procesů, vystavěnosti a uspořádání; Zkoumání architektury rozdílných klimatických pásem, tím vyvolaná odlišnost formy a tvářnosti s pominutím estetických a subjektivních aspektů tvorby návrhu.

  Školitel: Kiszka Josef, doc. Ing. arch.

 4. Determinismus a predefinice architektonické formy

  Určení a porovnáním apriorních přírodních a/nebo kulturních determinantů formy; Forma, tvářnost a tvarosloví architektury v globálním i místním měřítku a přírodní a/nebo kulturní determinanty procesů, vystavěnosti a uspořádání; Zkoumání architektury rozdílných klimatických pásem, tím vyvolaná odlišnost formy a tvářnosti s pominutím estetických a subjektivních aspektů tvorby návrhu.

  Školitel: Kiszka Josef, doc. Ing. arch.

 5. Lomenice jako výrazový princip v architektuře

  Výzkum tradice lomenicových struktur ve výrazovém řešení architektonických prvků budov se zaměřením na architektonický výraz budovy.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 6. Místa pro otázky a jejich prostorové determinanty

  Výzkum prostorových determinant míst pro otázky, míst, kde vznikají inovativní myšlenky a nápady.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 7. Nová funkce v historickém objektu – potenciál a limity využití sakrální stavby

  Systematické studium specifik využití historických objektů a jejich souborů ve vazbě na zásady památkové obnovy. Potenciál a limity sledovaných objektů ve fázi hledání vhodné funkce a optimální míry provozní zátěže. Zaměřeno na sakrální objekty

  Školitel: Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.

 8. Péče o architektonické dědictví

  Práce se zabývá péčí o architektonické dědictví. Předmětem se může stát analýza vybrané realizace nebo souboru realizací, metodologická kritika, historiografický výzkum dějin památkové péče nebo teoretická studie s vazbou na domácí či mezinárodní doktrinální dokumenty oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 9. Stavby československých architektů meziválečného období na území Ukrajiny a bývalé Podkarpatské Rusi – zkoumání kontextu, širších souvislostí a vlastní podstaty

  Práce přinese ucelený náhled na tvorbu československých architektů v meziválečném období na Ukrajině s důrazem na území bývalé Podkarpatské Rusi. Tvorba československých architektů na zmíněném území je doposud málo známá, přičemž se domníváme, že pro komplexní poznání jejich díla je nezbytná.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 10. Stavby československých architektů meziválečného období na území Ukrajiny a bývalé Podkarpatské Rusi – zkoumání kontextu, širších souvislostí a vlastní podstaty

  Práce přinese ucelený náhled na tvorbu československých architektů v meziválečném období na Ukrajině s důrazem na území bývalé Podkarpatské Rusi. Tvorba československých architektů na zmíněném území je doposud málo známá, přičemž se domníváme, že pro komplexní poznání jejich díla je nezbytná.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 11. Tradice v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami a typologickými schématy v architektuře od 19. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického stavebního typu nebo regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 12. Urbanistický celek a architektonické elementy: Struktura a materialita, forma, perpetuální znaky a významy;

  Strukturální prvky, jejich substance, materialita a forma, jako primární sémiotické elementy; Smysl, perpetualita, znaky a jejich významy; Kultura, kód, genotyp a fenotyp; Stabilita a vitalita a jejich vzájemné působení; Sémiotická a formální analýza strukturálních elementů

  Školitel: Kiszka Josef, doc. Ing. arch.

 13. Vliv stavebních konstrukcí na procesy klimatické změny

  Ke globální klimatické změně významnou měrou přispívá také stavebnictví. Děje se tak prostřednictvím produkce skleníkových plynů, které jsou emitovány při technologických procesech doprovázejících výrobu stavebních materiálů.

  Školitel: Chybík Josef, prof. Ing., CSc.

 14. Židovští architekti v Brně 1918-1939

  Téma brněnských židovských architektů zůstávalo ve stínu hlavního zájmu o architekturu „nového Brna“. Heuristická studie k tomuto tématu by měla dopomoci kompletovat pohled na fenomén brněnské kultury v mezinárodním kontextu.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / Cj - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzk - 4ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D012Obhajoba disertační prácecs0Povinnýhdsano