Detail oboru

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

FEKTZkratka: BK-SEEAk. rok: 2016/2017

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.5.2019

Profil

Tříletý bakalářský studijní obor SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA (SEE) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka se širokým základem znalostí teorie, navrhování, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky. Obor zahrnuje i moderní problematiku výkonové a řídicí elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů.
Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (ÚVEE) a Ústav elektroenergetiky (ÚEEN). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům zvolit si zaměření buď na elektroenergetiku, která obsahuje výrobu elektrické energie z klasických i obnovitelných zdrojů, přenos a rozvod elektrické energie včetně SmartGrids a využití světelné a tepelné techniky, nebo na silnoproudou elektrotechniku, což je buď konstrukce, stavba a výroba elektrických strojů a přístrojů a dalších elektrotechnických zařízení, případně projektování a realizace elektrických regulačních pohonů, zařízení výkonové elektroniky a komplexní průmyslová automatizace. Student získává i související poznatky z aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti z elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i ze souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Absolventi získají vysokoškolskou kvalifikaci (bakalářský diplom) elektrotechnického bakaláře. Po krátkém profesním zaškolení jsou schopni zastávat technické i manažerské funkce a postupovat v kariérním růstu. Absolventi oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky najdou uplatnění zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, nejen elektrotechnických.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA má kvalitní znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a dále znalosti v oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech výkonové elektroniky a silnoproudé elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen elektrotechnických. Ve všech výše uvedených technických oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KEL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
KFY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
KMA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / Cp - 14 / O - 12ano
KMTDMateriály a technická dokumentacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 9 / Cp - 12 / L - 18ano
KPC1SPočítače a programování 1cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
KFYSFyzikální seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26BK-SEE - odborné předmětyano
KMASMatematický seminářcs2Volitelný všeobecnýCOZ - 26BK-SEE - odborné předmětyano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KESOElektronické součástkycs7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / L - 26ano
KEL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 19 / L - 20ano
KFY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
KMA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 14 / O - 12ano
KPC2SPočítače a programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KMA3Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 14 / O - 12ano
KMVEMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
KSASSignály a systémycs6PovinnýzkP - 52 / O - 13ano
KTMBTechnická mechanikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 26ano
KVELVýkonová elektronikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / L - 12ano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KDEEDistribuce elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / Cp - 4 / L - 16ano
KEPRElektrické přístrojecs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
KESBElektrické strojecs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
KTRBTeorie řízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15ano
KVEEVýroba elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26BK-SEE - jazykové předmětyano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KEEEEkonomika a ekologie elektroenergetikycs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / Cp - 6 / L - 12ano
KEPBElektrické pohonycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
KRZBRozvodná zařízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 15 / Cp - 9 / L - 15ano
KBPSSemestrální prácecs3PovinnýklA - 39ano
KUEEUžití elektrické energiecs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / L - 20ano
KREBŘídicí elektronikacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26BK-SEE - odborné předmětyano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KBCSBakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
KES2Elektrické stroje 2cs5Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 39ano
KOJZOchrany a jištění zařízenícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / Cp - 4 / L - 16BK-SEE - odborné předmětyano
KPPKPočítačová podpora konstruovánícs6Volitelný oborovýklCp - 65BK-SEE - odborné předmětyano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
KAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26BK-SEE - jazykové předmětyano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
BK-SEE - odborné předměty 5 KFYS, KMAS, KREB, KOJZ, KPPK
BK-SEE - jazykové předměty 2 KAN4, KAEI