Detail předmětu

Počítače a programování 2

FEKT-KPC2SAk. rok: 2016/2017

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí programovacího jazyka C a C++. Studenti se učí algoritmizaci zadané úlohy, návrhu vhodných datových struktur, realizaci programu v C/C++. Jsou prezentovány vybrané algoritmy pro zpracování numerických a textových dat. Studenti budou seznámeni se standardními knihovnami, prací se soubory, dynamickými strukturami. Další část předmětu se zabývá objektovým programováním v C++. Je představen koncept tříd, dědičnosti, přetěžování operátorů. Praktické zkušenosti získají studenti při realizaci úkolů v prostředí Microsoft Visual Studio.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit funkci příkazů jazyka C,
- popsat vlastnosti základních datových typů,
- navrhnout strukturu pro reprezentaci složitější dat,
- použít funkce obsažené ve standardních knihovnách,
- sestavit algoritmus pracující s jednorozměrnými a vícerozměrnými poli,
- sestavit algoritmus pro seřazení seznamu hodnot,
- vytvořit knihovnu funkcí,
- vytvořit interaktivní aplikaci.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Dále jsou žádoucí znalosti práce se soubory v prostředí Microsoft Windows.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Student během odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 12 bodů za cvičení (6 bodů za splnění úkolu během 2 cvičení)
až 30 bodů za domácí úkoly (celkem 4 úkoly)
až 28 bodů za zápočtový test na konci semestru
až 30 bodů za individuální projekt v jazyce C/C++
Podmínkou pro udělení zápočtu je kromě dosažení minimálního bodů 50 vypracování a obhájení individuálního projektu.

Osnovy výuky

1. Úvod do jazyka C, základní struktura programu, datové typy, standardní výstup.
2. Výrazy, operátory, konverze, standardní vstup.
3. Příkazy jazyka C.
4. Pole a ukazatele.
5. Řetězce v C, knihovny pro práci s řetězci.
6. Strukturované datové typy – struktura, unie, výčet.
7. Tvorba vlastní funkce, knihovny funkcí, předávání parametrů.
8. Algoritmy řazení a vyhledávání.
9. Práce se soubory.
10. Abstraktní datové typy – seznam, fronta, zásobník.
11. Shrnutí základů programování v jazyce C, platformově nezávislé programování v C, ANSI C, standardní knihovny jazyka C. Překlad, preprocesor, direktivy.
12. Úvod do objektového programování.
13. Aplikace s grafickým uživatelským rozhranním.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty obecným programovacím návykům, komplexnější algoritmizaci úloh a využití objektového přístupu k programování. Výuka je zaměřena na programovací jazyk C a základy objektového programování v jazyce C++ s využitím vývojového prostředí Microsoft Visual Studio.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

HEROUT, P. Učebnice jazyka C. KOPP, 2004.
PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Grada Publishing, 2008.
PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Učebnice programování: základy algoritmizace. Praha: Grada Publishing, 1997
VIRIUS, M. Jazyky C a C++. Komplexní kapesní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005
RAIDA, Z., FIALA, P. Počítače a programování 2. Edice "Elektronická skripta". Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
STROUSTRUP, B. The C++ Programming Language, 4th Edition, Addison-Wesley, 2013. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-SEE , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor