Detail předmětu

Ochrany a jištění zařízení

FEKT-KOJZAk. rok: 2016/2017

Ochrany a jištění elektroenergetických zařízení při poruchových stavech. Ochrany vedení, přípojnic, transformátorů, generátorů a motorů. Integrované systémy číslicových ochran.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat základních typy ochran a jejich základních charakteristik
- vysvětlit princip základních typů ochran
- výpočtu zkratových poměrů v síti
- navrhnout nastavení nadproudových ochran malého systému
- popsat systém automatického opětného zapínání

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z předmětu Distribuce elektrické energie, schopnost studenta výpočtu 3-fázového počátečního rázového zkratového proudu v radiální síti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují tutoriály a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává určený počet samostatných úkolů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen za aktivitu ve cvičení, samostatné úkoly, zakončen hodnocením závěrečné zkoušky s částí příkladovou a teoretickou.
Studenti mohou získat:
až 40 bodů ze cvičení (hodnocení samostatných úkolů a protokolů z laboratorní výuky)
až 60 bodů ze zkoušky (30 bodů z praktické části a 30 bodů z teoretické části)
Podrobné vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1. Poruchové stavy. Třídění ochran.
2. Výpočty souměrných a nesouměrných zkratů.
3. Jistící transformátory proudů a napětí.
4. Ochrany vedení. Pojistky a jističe.
5. Ochrany nadproudové. Proudové a časové nastavení.
6. Ochrany impedanční. Základní charakteristiky a jejich nastavování.
7. Doplňkové vybavení distančních ochran. Příčiny chybného měření.
8. Ochrany rozdílové a srovnávací. Vazba srovnávacích ochran.
9. Automatiky opětného zapínání.
10. Ochrany přípojnic. Ochrany transformátorů.
11. Chránění generátorů.
12. Chránění motorů. Ochrany při zemních spojeních.
13. Inteligentní systémy chránění.

Učební cíle

Znalost způsobů chránění energetických zařízení při poruchách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

TLUSTÝ, Josef, Jan KYNCL, Ladislav MUSIL, Jan ŠPETLÍK, Jan ŠVEC, Petr HAMOUZ, Zdeněk MÜLLER a Miroslav MÜLLER. Monitororvání, řízení a chránění elektrizačních soustav. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 255 s. ISBN 978-80-01-04940-2.
HALUZÍK, Evžen. Ochrany a automatiky v elektrických sítích. 1. vyd. Brno: VUT, 1986, 160 s.

Doporučená literatura

TOMAN, Petr et al. Provoz distribučních soustav. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 263 s. ISBN 978-80-01-04935-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-SEE , 3. ročník, letní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Poruchové stavy. Třídění ochran.
2. Výpočty souměrných a nesouměrných zkratů.
3. Jistící transformátory proudů a napětí.
4. Ochrany vedení. Pojistky a jističe.
5. Ochrany nadproudové. Proudové a časové nastavení.
6. Ochrany impedanční. Základní charakteristiky a jejich nastavování.
7. Doplňkové vybavení distančních ochran. Příčiny chybného měření.
8. Ochrany rozdílové a srovnávací. Vazba srovnávacích ochran.
9. Automatiky opětného zapínání.
10. Ochrany přípojnic. Ochrany transformátorů.
11.Chránění generátorů.
12. Chránění motorů. Ochrany při zemních spojeních.
13. Inteligentní systémy chránění.

Cvičení odborného základu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet zkratových poměrů v místě ochrany.
2. Nastavení nadproudových ochran.
3. Soubory ochran rozvodny 110/22 kV.

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet zkratů na počítači.
2. Nastavení číslicových ochran pro laboratorní měření.

Laboratorní cvičení

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Cejchování číslicové nadproudové ochrany D/A testerem.
2. Měření statické rozdílové ochrany transformátoru.
3. Kontrola vypínací charakteristiky distanční ochrany.
4. Testování integrované ochrany generátoru.
5. Kontrola funkce číslicové ochrany motoru.
6. Měření na srovnávací ochraně vedení.